If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép nhân phân số

Vấn đề

Tính.
start fraction, 2, divided by, 7, end fraction, times, start fraction, 9, divided by, 8, end fraction, equals, question mark
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?