If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ước lượng khối lượng (gam và ki-lô-gam)

Vấn đề

Chọn đơn vị phù hợp nhất để đo khối lượng của một cái bánh quy.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?