If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về các đơn vị đo khối lượng (g và kg)

Ôn tập về các đơn vị gam và ki-lô-gam, cũng như cách chuyển đổi giữa hai đơn vị này. Luyện tập thêm với một số câu hỏi ôn tập.

Hệ thống đơn vị đo khối lượng

Khối lượng được dùng để đo cân nặng của một vật. Ví dụ, bạn đang đo khối lượng của cơ thể mình khi bạn bước lên một cái cân.
Trong hệ thống đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo phổ biến nhất là gam và ki-lô-gam.

Một gam là bao nhiêu?

Một chiếc kẹp ghim giấy có khối lượng khoảng 1 g:
1 cái ghim kẹp giấy.

Một ki-lô-gam là bao nhiêu?

Một cây gậy bóng chày bằng gỗ nặng khoảng 1 kg:
Một cây gậy bóng chày.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về hệ thống đơn vị đo khối lượng? Hãy xem video này.

Bài luyện tập 1: Ước lượng khối lượng

Bài 1A
Xác định đơn vị phù hợp nhất để đo khối lượng của một gói kẹo cao su.
Chọn 1 đáp án:

Bạn muốn làm thêm các bài tập như thế này? Hãy làm bài tập này.

Đổi ki-lô-gam thành gam

1 kg=1 000 g
Để đổi ki-lô-gam thành gam, ta nhân số ki-lô-gam với 1 000.
Ví dụ:
8 kg=8×1 000=8 000 g

Đổi gam thành ki-lô-gam

1 g=11 000 kg
Để đổi gam thành ki-lô-gam, ta chia số gam cho 1 000.
Ví dụ:
9 g=91 000kg
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách đổi các đơn vị đo khối lượng? Hãy xem video này.

Bài luyện tập 2: Đổi đơn vị khối lượng

Bài 2A
Đổi đơn vị.
7 kg =
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
g

Bạn muốn làm thêm nhiều bài tập như thế này? Hãy làm những bài tập này:
Đổi đơn vị lớn hơn thành đơn vị nhỏ hơn
Biến đổi giữa các đơn vị

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.