If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chuyển đổi đơn vị đo độ dài hệ mét

Học cách sắp xếp 1 đề-ca-mét, 13 mét, 15000 mi-li-mét, và 1900 xăng-ti-mét từ bé tới lớn.  Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

khi chúng ta được yêu cầu sắp xếp lại những kích thước này theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và ta có các kích thước ở các đơn vị khác nhau cái này là đề-ca-mét tiếp theo là mét sau đó ta có mm rồi tới cm vậy cách mình sẽ giải nó là mình sẽ thử đổi chú về cùng một đơn vị đó làm nết Sau đó so sánh chúng theo mét Vẽ cùng nhau thực hiện nào Cái này chỉ là hình chụp lại màn hình mà ta vừa thấy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển mỗi cái này thành mét nhé cái đầu tiên ở đây ta có là một đề-ca-mét và việc của chúng ta là phải tự nhớ lại DK có nghĩa là gì chả DK thì là bằng với 10m sự thật ra để mình thêm vào một số cái nữa Để chúng ta biết hết những cái tiền tố mà ta có thể có phải các bạn có hết tô nó sẽ là 100 các bạn có kilo nó sẽ làm một nghìn và sau đó Dĩ nhiên các bạn vừa thấy mét và nó không có tiền tố nào cả nó sẽ làm bằng một Nếu như các bạn không có tiền tố nào ở đằng trước mét thì nó sẽ bằng một Tiếp theo thì là các bạn có một phần mười của mét thì một phần mười của mép mà chính là dm Sau đó các bạn có xem ti tức lá 1 phần 100 a tiếp theo Các bạn của mini tức là một phần 1.000 đ ở đây mình đã ghi đủ rồi Vậy chúng ta hãy yêu dùng những thông tin ở ngay đây để tìm ra mỗi cái này là bao nhiêu mét vậy một đề-ca-mét áp Vừa thấy đề-ca-mét có nghĩa là mười Nó là một nhân với 10m vậy Cái này sẽ là bằng với 10m cái này thì đã được viết theo mét rồi nó là 13m tiếp theo ta có 15.000 mm nhưng Miley có nghĩa là một phần 1000 bệnh nó là 15.000 nhân với 1/1000 M Mỗi mm là một phần 1000m các bạn có thể coi là thay vì viết một vili ở đây thì mình biết là một phần 1000 tại 15.000 nhân 1/1000 nó sẽ chỉ còn 15 cái này là 15m hay cách khác để nghĩ về nó là nhìn này à có 1.000 mm thì bằng với 1 m vẽ chia cái này thành nhóm 1.000 đây cơ bản là 15 nhóm 1.000 vậy nó sẽ là 15m đây là 15 nhóm 1000mm nên nó sẽ là 15m và cuối cùng đã có 1.900 cm 1900 hay vì viết là santi mình sẽ biết ở đây là 1 phần 100 trà 1900x 1/100 vậy là cái này sẽ bằng 19m cái này là 19 nhóm 100cm và 100 cm thì bằng với một mét vậy Đây là 19m có một cách khác để suy nghĩ về điều này là mình coi cái này là 19 nhóm 100cm về như lúc nãy mình ăn hò với các bạn rồi đấy lên đây là 19m phải biết giờ chúng ta hãy cùng nhau trở về bài toán thật sự nhé Hãy tự nhẩm trong đầu này Anh remix Đây là 13m đây là 15m cuối cùng là 19m và thật ra thứ tự mà Đề đã cho ta là tao thể chuyển đổi nếu như ta muốn thế nhưng mà thứ tự Thật sự để bày cho ta thì nha thứ tự từ nhỏ cho đến lớn vậy nên là đây là 10m đây là 13m đây là 15m và 19m