If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chuyển đổi đơn vị đo độ dài hệ mét

Học cách chuyển đổi ki-lô-mét, mét, và xăng-ti-mét. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

3 bài học hôm nay mình muốn hướng dẫn cho các bạn đó là đổi số km xanh mét và cm các sẽ bắt đầu với 2 km và mình cũng khuyên các bạn nên tạm dừng video và cố gắng tự làm thử nhé đầu tiên thì ta nên nhớ rằng Một km thì bằng 1000m như vậy ta chỉ cần lấy hai nhân cho 1.000 m Ừ vậy để mình biết xa là = 2-x cho 1.000 m anh Bằng 2000l Ừ nếu ta muốn đổi 11 km sang m thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy một km thì bằng 1000m như vậy Lấy 11 nhân cho 1000m 11 nhân với 1.000 thì bằng 10 1000m a Tiếp tục nào chúng ta sẽ cùng nhau đổi sang Cm và ta chỉ cần nhớ một mét thì bằng 100cm Ừ mình cũng sẽ viết ra để cho các bạn nhìn rõ hơn ở đây một mét thì bằng 100cm anh Bởi vì chữ xem đi thì có nghĩa là một phần trăm đó các bạn Vậy nên ta có thể viết 1 cm là bằng một phần trăm của mét anh ở đây ta cần đổi các số này từ mít nhớ là một mét bằng 100cm nhé như vậy ta muốn đổi 2.000 m sang Cm ta có 2.000 m và 1m thì là bằng 100cm ý cho nên sẽ bằng 2000 nhân với 100 như vậy ta có 3 số 0 của 2000 A và khi nhân cho 10 Ừ thì ta sẽ thêm một số Không thêm số 0 kết quả nhiều ngân cho 10 thì ta nhân cho 100 thì cũng như ở ta nhân với 12 lần nên ta sẽ tô thêm hai số 0 ý cho nên ở đây sẽ là có 200.000 mơ vậy tương tự ta cũng đổi 11km à hay là tương đương với 11.000 m sang Cm một lần nữa mình muốn các bạn dừng video lại và thử tự đổi nhé cũng tương tự thôi các bạn có 11.000 m và một mét thì bằng 100cm Ừ như vậy là bằng 11.000 nhân với 100 ta có 1 2 3 4 5 số 0 vì vậy ta được một triệu một trăm nghìn cm à à