If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ước lượng độ dài (mm, cm, m, km)

Vấn đề

Khoảng cách nào là phù hợp nhất khi nói đến quãng đường máy bay đi được?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?