If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh phân số và hỗn số

Ví dụ về so sánh phân số và hỗn số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

 • Ảnh aqualine sapling style đại diện cho người dùng AGNES ANGELA
  Bỏ qua đến nội dung chính

  Các khóa học
  Tìm kiếm

  CAO NGỌC DUNG
  Nội dung chính

  So sánh phân số và hỗn số
  Google Classroom
  Thời điểm hiện tại:Tổng thời gian:

  389 điểm năng lượng
  Ví dụ về so sánh phân số và hỗn số. Được tạo bởi Sal Khan.
  Câu hỏi
  Ảnh aqualine ultimate style đại diện cho người dùng %(username)s
  Đặt một câu hỏi...
  Sắp xếp theo:

  Chưa có bài đăng nào.
  Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.
  Thuyết minh video
  nhà mình có đấy tất cả hỗn số và phân số lớn hơn 1 và mình muốn so sánh chúng với nhau đầu tiên chúng mình có một 7/8 là ba mươi chín phần mười bạn có thể tự làm trong đâu Bạn có thể cảm 39/10 mình chưa biết nó giác 39 cho 10 được 33 nhân với 10 là bạn muốn kiểm tra số lớn nhất nhanh trong 10 mà không vượt quá 39 vậy Bạn không thể chọn bốn rồi đấy bởi vì bốn X10 sẽ bằng 40 và 40 xe lớn hơn 39 3 nhân 10 bằng 30 và 3 939 vậy số dư là chín vậy chúng biết thì viết lại số trên thì 39/10 chúng mình sẽ biết thành 30/10 + 9 phần 10 Thế 30 tháng 10 số bằng 3 vậy nó sẽ bằng 3 9/10 ý là bạn hoàn toàn vắcxin nhầm đó bạn có thể đẹp 39 910 sẽ được 3D 9 anh vào bạn là 9,10 bạn có thể nhận ra như thế A và giờ để so sánh chúng mình sẽ So sánh phần súng lên chức ở đây là một 7,8 và chúng mình sang nói với 39 phần 13 9 10 số sang là lớn hơn rồi Tao có bà ở đây thay vì là một vậy nên sẽ là dối nhỏ hơn A và cách tìm kiếm dấu là bên Mở sẽ luôn hướng về số lớn hơn A và đầu nhỏ sẽ hướng về số nhỏ hơn nó sẽ luôn hướng về số nhỏ hơn hay ở đây chính là một 7,8 từ thấy làm bài tiếp theo nhé Bốn 7/8 so với 49 phần đổi số này ra hối số nhé a49 từng năm và năm x9 thì bằng 45 vì vậy nên sẽ còn dư lại bốn dư 4 nên sẽ là 54 phần 9 anh một lần nữa chúng mới chỉ cần nhìn vào phải xuống biết nắm chắc chắn lớn hơn bún rồi đấy sẽ lại là giống nhỏ hơn đầu nhọn hướng về số nhỏ hơn và phần mở ra hướng về phía số lớn hơn a tiếp theo là 2 1/2 so với 11/10 11/10 z được 1 anh vào số dư của phép chia này là 1 vì vậy kết quả sẽ là một một phần mới và rõ ràng là số đỏ nhỏ hơn 2 1/2 bạn chỉ cần Nghi và phần số nguyên Thôi hai chắc chắn lớn hơn 1 và chúng mình muốn phần mở giác dấu lớn hơn hướng về số lớn hơn cho nên chúng mình sẽ biết như vậy ấn vào đây là số lớn hơn 2 1/2 số lớn hơn 11/10 đầu nhọn sẽ hướng về số nhỏ hơn Anh vào trong khiến công chúng mình sẽ So sánh năm 4,9 với 40 phân 7 a49 cho 7.540 thì cho 7 chữa được 5 và phần dư sẽ là năm thì bẩn đến năm 35 là bạn phải cộng thêm 5 để được 40 vậy sẽ là 5 5/7 và nếu bạn cảm thấy khó hiểu thì hãy nghĩ thâm giả là mình chỉ đã phân tích số này ra mình chỉ nói rằng 40 phần 7 cái bằng với 35 cùng 5 trong 7 năm là số lớn nhất là khi nhân 17 nhỏ hơn 40 và 5 x17 thì bằng 35 và số này sẽ tương đương với 35/7 cộng 15 phần 7 và 35/7 sẽ bằng 5 còn 5,79 là 57 ở bài này thú vị ở chỗ xuống biết ở cả hai số này đi bằng nhau ngâm bằng 5 vậy nên rồi chúng mình sẽ phải so sánh cần phân số và hai mỗi số này nghĩa là chúng mình phải đi so sánh 4 phần 9 và 5 phần 7 à mà có nhiều cái gì So sánh hai số này bạn có thể quy đồng mẫu số đó là cái dễ nhất thôi Ê chúng mày suy nghĩ thêm số nhỏ nhất chia cho cả hai mẫu số này là bao nhiêu là chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng số nhỏ nhất chia cho cả hai số này chính là tích của chúng Cho nên nếu chúng mình muốn viết lại 4/9 nó sẽ có mẫu là 63 phải chính là tích của 9x 17 nếu chúng mình nên 1407 thì chúng mình cũng phải nhắn cả từ số cho 7 nữa vì vậy sẽ bằng 28 Anh giờ mới lắp 7 ta sẽ chuyển mẫu số thành 63 ý nghĩa là chúng mình Thanh Ngân mẫu số là 9 rồi chúng mình có thể đến từ số chín nữa có năm nhân chỉ sẽ mà 45 cho dù đã dễ dàng để so sánh rồi 45,6 3 số dư lớn hơn 28,6 ba vậy chúng mình sẽ biết 28,6 3 nhỏ hơn 45/3 ở vì chúng có phản ứng súng lên giống nhau và nó phân đẩy bằng với 4563 4,9 thì bằng 28 tuần 63 chúng có thể biết năm 4/9 sẽ nhỏ hơn 40 phần 7 có một cách khác để so sánh hai phân số 4/9 15/7 là so sánh giữa 14 bật hai số có cùng tử số và mẫu số này lớn hơn một số ở đây những gì đó là xuống hả máu nếu số càng lớn và số sẽ càng nhỏ giá trị của các số sẽ càng nhỏ đi ngày số này sẽ nhỏ hơn 4 phần 7 và 47 nó ra ngoài nhỏ hơn 5,7 rồi cho nên 4/9 sẽ nhỏ hơn 5,7 dậy chúng mình cũng sẽ ra cùng đáp án
  Creative Commons Attribution/Non-Commercial/Share-Alike
  Video trên YouTube
  (1 bình chọn)
  Ảnh Default Khan Academy avatar đại diện cho người dùng
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

nhà mình có đấy tất cả hỗn số và phân số lớn hơn 1 và mình muốn so sánh chúng với nhau đầu tiên chúng mình có một 7/8 là ba mươi chín phần mười bạn có thể tự làm trong đâu Bạn có thể cảm 39/10 mình chưa biết nó giác 39 cho 10 được 33 nhân với 10 là bạn muốn kiểm tra số lớn nhất nhanh trong 10 mà không vượt quá 39 vậy Bạn không thể chọn bốn rồi đấy bởi vì bốn X10 sẽ bằng 40 và 40 xe lớn hơn 39 3 nhân 10 bằng 30 và 3 939 vậy số dư là chín vậy chúng biết thì viết lại số trên thì 39/10 chúng mình sẽ biết thành 30/10 + 9 phần 10 Thế 30 tháng 10 số bằng 3 vậy nó sẽ bằng 3 9/10 ý là bạn hoàn toàn vắcxin nhầm đó bạn có thể đẹp 39 910 sẽ được 3D 9 anh vào bạn là 9,10 bạn có thể nhận ra như thế A và giờ để so sánh chúng mình sẽ So sánh phần súng lên chức ở đây là một 7,8 và chúng mình sang nói với 39 phần 13 9 10 số sang là lớn hơn rồi Tao có bà ở đây thay vì là một vậy nên sẽ là dối nhỏ hơn A và cách tìm kiếm dấu là bên Mở sẽ luôn hướng về số lớn hơn A và đầu nhỏ sẽ hướng về số nhỏ hơn nó sẽ luôn hướng về số nhỏ hơn hay ở đây chính là một 7,8 từ thấy làm bài tiếp theo nhé Bốn 7/8 so với 49 phần 9:02 đổi số này ra hối số nhé a49 từng năm và năm x9 thì bằng 45 vì vậy nên sẽ còn dư lại bốn dư 4 nên sẽ là 54 phần 9 anh một lần nữa chúng mới chỉ cần nhìn vào phải xuống biết nắm chắc chắn lớn hơn bún rồi đấy sẽ lại là giống nhỏ hơn đầu nhọn hướng về số nhỏ hơn và phần mở ra hướng về phía số lớn hơn a tiếp theo là 2 1/2 so với 11/10 11/10 z được 1 anh vào số dư của phép chia này là 1 vì vậy kết quả sẽ là một một phần mới và rõ ràng là số đỏ nhỏ hơn 2 1/2 bạn chỉ cần Nghi và phần số nguyên Thôi hai chắc chắn lớn hơn 1 và chúng mình muốn phần mở giác dấu lớn hơn hướng về số lớn hơn cho nên chúng mình sẽ biết như vậy ấn vào đây là số lớn hơn 2 1/2 số lớn hơn 11/10 đầu nhọn sẽ hướng về số nhỏ hơn Anh vào trong khiến công chúng mình sẽ So sánh năm 4,9 với 40 phân 7 a49 cho 7.540 thì cho 7 chữa được 5 và phần dư sẽ là năm thì bẩn đến năm 35 là bạn phải cộng thêm 5 để được 40 vậy sẽ là 5 5/7 và nếu bạn cảm thấy khó hiểu thì hãy nghĩ thâm giả là mình chỉ đã phân tích số này ra mình chỉ nói rằng 40 phần 7 cái bằng với 35 cùng 5 trong 7 năm là số lớn nhất là khi nhân 17 nhỏ hơn 40 và 5 x17 thì bằng 35 và số này sẽ tương đương với 35/7 cộng 15 phần 7 và 35/7 sẽ bằng 5 còn 5,79 là 57 ở bài này thú vị ở chỗ xuống biết ở cả hai số này đi bằng nhau ngâm bằng 5 vậy nên rồi chúng mình sẽ phải so sánh cần phân số và hai mỗi số này nghĩa là chúng mình phải đi so sánh 4 phần 9 và 5 phần 7 à mà có nhiều cái gì So sánh hai số này bạn có thể quy đồng mẫu số đó là cái dễ nhất thôi Ê chúng mày suy nghĩ thêm số nhỏ nhất chia cho cả hai mẫu số này là bao nhiêu là chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng số nhỏ nhất chia cho cả hai số này chính là tích của chúng Cho nên nếu chúng mình muốn viết lại 4/9 nó sẽ có mẫu là 63 phải chính là tích của 9x 17 nếu chúng mình nên 1407 thì chúng mình cũng phải nhắn cả từ số cho 7 nữa vì vậy sẽ bằng 28 Anh giờ mới lắp 7 ta sẽ chuyển mẫu số thành 63 ý nghĩa là chúng mình Thanh Ngân mẫu số là 9 rồi chúng mình có thể đến từ số chín nữa có năm nhân chỉ sẽ mà 45 cho dù đã dễ dàng để so sánh rồi 45,6 3 số dư lớn hơn 28,6 ba vậy chúng mình sẽ biết 28,6 3 nhỏ hơn 45/3 ở vì chúng có phản ứng súng lên giống nhau và nó phân đẩy bằng với 4563 4,9 thì bằng 28 tuần 63 chúng có thể biết năm 4/9 sẽ nhỏ hơn 40 phần 7 có một cách khác để so sánh hai phân số 4/9 15/7 là so sánh giữa 4:09 14 bật hai số có cùng tử số và mẫu số này lớn hơn một số ở đây những gì đó là xuống hả máu nếu số càng lớn và số sẽ càng nhỏ giá trị của các số sẽ càng nhỏ đi ngày số này sẽ nhỏ hơn 4 phần 7 và 47 nó ra ngoài nhỏ hơn 5,7 rồi cho nên 4/9 sẽ nhỏ hơn 5,7 dậy chúng mình cũng sẽ ra cùng đáp án