If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giới thiệu về thể tích

Giới thiệu về thể tích, sau đó so sánh với độ dài và diện tích.  Giới thiệu về khối lập phương. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trên màn hình của chúng ta là hai đoạn thẳng có độ dài không bằng nhau ta có thể thấy rõ ràng là đoạn thẳng ở dưới Sài hơn đoạn thẳng ở trên nguyên nhân có đây chúng mình không chỉ 1 So sánh không thôi chúng ta còn muốn biết được hai đoạn thẳng đánh giá chính xác là bao nhiêu nữa Như vậy chúng mình rất phải làm gì đấy nhỉ trước hết ta sẽ phải xác định được một lần thì độ dài nhé Giả sử chúng mình coi đây là một đơn vị độ dài em giả sử đây là một đơn vị độ dài đi hai đoạn thẳng này dài bằng bao nhiêu đơn vị nhỉ chúng ta cũng thử chiên nhé ở đoạn thẳng đầu tiên chúng ta sẽ được một vá hay đơn vị như vậy đoạn thẳng đầu tiên dài bóng hai đơn vị a tiếp theo chúng ta có đoạn thẳng thứ hai ở đoạn thẳng Thứ hai này chúng ta chia ra được 1 U23 và 4 phần như vậy ta có thể kết luận được thắng đoạn thẳng Thứ hai này giải 4 đơn vị em và nó giỏi hơn đoạn thẳng ở trên hai đơn vị nhé Ở đây các em cần lưu ý đơn vị của chúng ta hoàn toàn có thể được thay thế bằng các đơn vị đo độ dài như là mm cm và km nhé nhưng mà hiện tại chúng ta mới đang dừng ở không gian một chiều thôi tức là đầy chúng ta chỉ đo được mỗi chiều dài bây giờ chúng mình sẽ thử tư duy hay chiều nhé ta sẽ ký hiệu Đây là một D tỏa sang bên này sẽ là 2D anh ở bên hai đây này chúng ta có thể tính chiều dài và chiều rộng của một hình đối với bài này nhiệm vụ của chúng mình Bây giờ là đi tính diện tích của hai hình này nhé Chỉ cần nhìn qua chúng ta đã biết được rằng hình màu xanh lá cây có diện tích lớn hơn hình màu vàng nhưng mà vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để chúng mình kiểm chứng được điều này nhỉ giống ở ví dụ một Chúng ta cần sự trợ giúp của đơn vị độ dài khi ở ví dụ này chúng mình sẽ cần đến sự trợ giúp của hình vuông đơn vị trước tiên chúng ta sẽ thấy một hình vuông và hình vuông này không phải là một hình vuông bất kỳ các em nhé Nó có độ dài mỗi cách là một đơn vị và chính vì vậy diện tích của hình vuông này sẽ bằng một đơn vị vuông ta có diện tích của hình vuông này sẽ bằng đơn vị vua không giống như ở ví dụ một ở ví dụ 2 này chúng ta có thể thay thế đơn vị vuông bóng mm vuông xăng ti mét vuông mét vuông sau km vuông ấy Bây giờ đối với bài này để biết các hình này có diện tích bằng bao nhiêu ta sẽ thử lắp đầy hai hình này bằng hình vuông đơn vị sao cho các hình vuông đơn vị không sở ra ngoài và không chồng lên nhau ở hình 1 chúng ta xếp được 123 giá 4 hình vuông đơn vị như vậy chúng mình có thể kết luận được dáng hình này có diện tích là 4 đơn vị vuông Từ trước đến với hình hai chúng mình xếp được một hai bà 456789 chúng ta xếp được 9 hình vuông đơn vị này là cách khác hình Thứ hai này có diện tích bằng 9 đơn vị vuông Ừ như vậy rõ rằng ở đây hình thứ 2 có diện tích lớn hơn hình thứ nhất Ca bây giờ chúng mình sẽ tìm hiểu tiếp đến trường hợp 3 chiều hay còn tên gọi khác là 3D chúng ta nhìn này ở một đê chúng mình chỉ tính được chiều dài ở 2D chúng mình có thể tính được chiều dài chiều cao và chiều rộng của một hình cn3d chúng ta có thể tính được chiều dài chiều cao chiều rộng và chiều sâu của một vật Mỹ ở đầy chúng ta đang có hai chiếc hộp và nhìn qua thơ chúng ta đã có thể thấy là trước học thứ hai chiếm nhiều không gian hơn trước họp thứ nhất hai trong Toán học chúng ta sẽ nói chiếc hộp thứ hai có thể tích lớn hơn chiếc hộp thứ nhất nhưng mà Làm thế nào để chúng mình thực sự kiểm tra được điều này nhỉ các em điểm lạnh nhé thể tích của một vật là lượng không gian và vật đó chém trong không gian 3 chiều tiếp đến diện tích của một hình là tất cả phần mặt phẳng nằm trong hình đó Ở không gian hai chiều và có độ dài là khoảng cách giữa hai điểm từ điểm này sang điểm khác của không gian một chiều như vậy nếu và ví dụ một Chúng ta cần đơn vị độ dài ở ví dụ hai chúng ta cần đơn vị vuông thì ở ví dụ đa chúng ta cần sử dụng đến đơn vị thể tích hay cần cách gọi khác là đơn vị khối chả sửa đầy chúng mình có một khối và khối này có độ dài các cạnh đều vắng một đơn vị như vậy thể tích của khối này sẽ vắng một đơn vị khối ta có thể tích dễ bóng là một đơn vị khối những điều chúng mình cần làm bây giờ đó chính là Xem hai hôm này chứa được tất cả bao nhiêu đơn vị khối hộp đầu tiên chúng mình xếp được 123456788 khối vuông điều đó có nghĩa là chiếc hộp này có thể tích mà 8 đơn vị khối trước học này có thể tích là V = 8 đơn vị khối à à Từ trước đến cô hộp Thứ hai này trống mình hoàn toàn có thể xếp lần lượt từng đơn vị khối vào đây như chúng ta đã làm đến hộp thứ nhất tuy nhân chúng mình còn một cách nhanh hơn đó chính là ở 70 hộp Thứ hai chúng mình xếp được 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 khối hợp tất cả và chúng mảnh xếp được 1 2 và 3 hàng như thế này ta sẽ lấy 9:13 Thắng 27 như vậy hôm thứ hai này đang chúa 27 khối N cách khác hộp Thứ hai này có thể tích bằng Mở hộp Thứ hai này có thể tích bằng 27 đơn vị khối những bài học của chúng mình hôm nay đến đây là kết thúc hi vọng là video này là mang lại cho các em cái nhìn rõ ràng hơn về đơn vị đo và chiều không gian ý