If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh thể tích của hai hình theo khối lập phương một xăng-ti-mét khối

Vấn đề

Các hình hộp chữ nhật sau được xếp từ những khối lập phương cùng có thể tích là 1 cmcubed.
Hỏi hình hộp chữ nhật nào có thể tích lớn hơn?
Một số khối lập phương có thể nằm sau các khối lập phương khác. Hãy hình dung tất cả các khối.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?