Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Chia hình để tính diện tích trên giấy kẻ ô vuông

Bạn An tính diện tích của một hình phức tạp bằng cách chia nó thành 2 hình chữ nhật.  Được tạo bởi Lindsay Spears.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở mỗi hình vuông nhỏ trong biểu đồ dưới đây có độ dài cạnh là 1cm câu hỏi đưa ra là phần được tô màu xanh có diện tích là bao nhiêu khi chúng ta có hình vẽ này được tô màu xanh và chúng ta muốn biết diện tích của nó có diện tích là tổng khoảng không gian mà nó chứa và chúng ta cũng được biết mỗi hình vuông nhỏ này có độ dài cạnh là 1cm điều đó có nghĩa là mỗi hình vuông này có diện tích là một cm vuông khi chúng ta có thể tìm diện tích bằng cách nhìn xem hình vẽ này chứa bao nhiêu hình vuông nhỏ có một cách làm là vẽ ra các hình vuông nhỏ và đếm xem có tổng cộng bao nhiêu hình chỉ có một mét vuông này hay này vân vân và hãy tiếp tục đến bao giờ hết thì thôi đi học ta có thể làm bằng cách chia hình này ra thành hai hình sau đó tính diện tích của mỗi hình cộng lại ta sẽ có được diện tích của hình ban đầu Anh ở dưới này chúng ta có một hình chữ nhật xe tải ben trên chúng ta lại có một hình chữ nhật nữa Ê bà khi đỏ chúng ta có thể tìm diện tích của mỗi hình chữ nhật cũng chúng lãi và sẽ có được tổng diện tích của hình vẽ ban đầu màu xanh anh ở bên dưới này chúng ta có hai hàng hai hàng triệu các hình vuông đơn vị và mỗi hàng đó có 1 2 3 4 5 6 7 vậy lá 7 hình vuông đơn vị tương ứng với 7 cm vuông Vậy là hai hàng chúng ta sẽ có 2 x 7 = 14 cm vuông vì vậy hình chữ nhật bên dưới có diện tích là 14 cm vuông ạ Bây giờ chúng ta sẽ tính tới sự tích hình chữ nhật bên trên nhé chúng ta có một hai ba bốn nam hàng Anh và mỗi thằng này thì lại chứa 12 hình vuông nhỏ vậy chúng ta có 5 hàng mỗi hàng chứa hai hình vuông nhỏ hai hình vuông nhỏ này có tổng diện tích bằng 2 cm vuông Vậy tổng cộng chúng ta có 10 cm vuông 10 cm vuông là diện tích của hình chữ nhật màu xanh ở bên trên a cộng với diện tích của hình chữ nhật ở bên dưới thì chúng ta sẽ có tổng cộng là mới cộng với 14 là bảng À à làm bánh 24 ở dòng ti mét vuông vậy 24 cm vuông là diện tích mà ta đã tìm được ta tính được diện tích của hình ban đầu bằng cách chia nó thành hai hình nhỏ và Tính diện tích của tình hình à