If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:6:04

Thuyết minh video

khi các bạn Muốn tính diện tích căn nhà này chiếm bao nhiêu và sơ đồ ta đã có khi độ dài và nhiệm vụ của các bạn đó là tính diện tích các bạn đã được cho kích thước của một vài bức tường của căn nhà đây là 18m đây là 8m đây là 20m đây là 20m nằm mơ 26m 15m và cuối cùng là 25m các bạn có thể sẽ nhầm lẫn vài chỗ các bạn biết cách tính diện tích rồi nhưng mà làm sao để có thể tính diện tích hình kỳ lạ như thế này mình khuyên các bạn nên tạm dừng video và thử nghĩ ra cách tính diện tích của căn nhà này nhé bằng cách sử dụng các phương pháp mà các bạn đã biết em không biết là bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ chúng ta cùng nhau giải quyết bài toán này nhé như vậy nếu như ta chia căn nhà này thành các hình chữ nhật rồi tìm diện tích các hình chữ nhật nhỏ đó thì như vậy tao thể giải quyết bài toán này Rối đã cùng chia thành các hình chữ nhật nhỏ đơn giản hơn nhé như vậy tao cũng hình chữ nhật được đây nó có chiều rộng là 20m chiều dài là 20m đây sẽ là một hình chữ nhật sắp xếp tính ra được diện tích của nó rồi ta thiết lập của hình chữ nhật khá có chiều dài là 26m A và chiều rộng thì là đoạn này ta phải suy nghĩ để tính độ dài đoạn này là bao nhiêu cũng suy nghĩ nhé các tìm độ dài đoạn này như thế nào nhỉ ở đây là cộng 5 mét thì là xếp bằng độ dài đoạn này chính là bức tường đối diện hình chữ nhật này như vậy độ dài này cộng 5m cho nên ở đây là sẽ = 15m hình chữ nhật màu xanh này có 15 m chiều rộng là 26m chiều dài thêm một hình chữ nhật khác là ta có một hình chữ nhật này với 18 m độ dài và đây là độ dài kéo hết căn nhà như thế này và ta làm sao để có thể tìm một độ dài của nó Ừ Tao biết ở đây là 8 ít ta cũng biết ở đây là 20m Ừ Tao biết ở đây là 26m như vậy độ dài là sẽ bằng 26m cộng với 20 m26 cộng với 20 = 46 cộng với 8m bằng 54m Như vậy độ dài đây là 54m mô tả làm đúng chưa nghỉ cùng nhau kiểm tra lại nào tám cộng 26 = 34 cộng 20 bằng 54 và cuối cùng hình chữ nhật cuối cùng mà ta cần giải quyết việc tìm độ dài đây là 15m chiều rộng và 10 25m chiều dài như vậy ta đã có thể tính được diện tích của các hình chữ nhật nhỏ khác nhau hình chữ nhật đầu tiên ta cùng Ngân nhé là 20 X20 đây chính là diện tích của hình chữ nhật này à à Mở cổng cho 15 x26 thì mình sẽ biết ở đây ở đây là diện tích hình chữ nhật bên cạnh này cộng với 18 x54 là diện tích hình chữ nhật này ừ ừ A và cuối cùng cộng với 15 x25 là diện tích hình chữ nhật ở đây hồ sơ ta cùng nhau Tính giá trị từng bước một 20 X20 thì là bằng bao nhiêu nhỉ đơn giản rồi đó chính là bằng 415 x26 thì bằng bao nhiêu sẽ viết ra bên này là 26 x15 năm x 6 = 32 x 5 = 10 cộng 13 bằng 13 tiếp tục 10 nhân với 26 bằng 260 các cộng lại ta được 390 vậy nên Đây là 400 cộng với 390 tiếp tục 18x 54 29 là 54 x18 54 x18 8 x 4 = 32 cá nhân 5 = 40 cộng với 3 bằng 43 tiếp đến nhân 10 với 54 bằng 540 cộng lại hai cộng không bằng hay 30 cộng 40 bằng 72 nói cách khác là Bach số hàng chục và đây là bốn hàng trăm cộng với năm hàng trăm như vậy ta được 972 ta còn cần phải tính một hình nữa lấy 25x với 15 ta có thể tính nhẩm trong đầu đây là 26 x15 đề là 25 nhân với 15 và kết quả này trừ cho 15 thì là bằng 375 thì mình đi cùng màu phía trên như vậy là cộng với 375 ạ Bây giờ có taxi Cần cộng các số này lại ta có 375 + với 972 cộng với 390 cộng với bốn trăm đây chính là phép tính mà ta cần tính mình đọc được lại một chút năm cộng hai bằng 77 + 7 = 14 + 9 = 20 32 + 3 = 5 + 9 bằng 14 17 bài 21 như vậy diện tích căn nhà này là bằng bao nhiêu 2.137 mét vuông ừ ừ