If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chia hình để tính diện tích

Vấn đề

Hình bên dưới được tạo bởi 2 hình chữ nhật.
An 8-sided shape made up of 2 rectangles. The top rectangle has a length of 9 centimeters and a width of 3 centimeters. The bottom rectangle has a length of 8 centimeters and a width of 4 centimeters.
Hỏi diện tích của toàn bộ hình là bao nhiêu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 cm2
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?