If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Học cách phân tích hình để tìm diện tích

Vấn đề

Hình dưới đây cho thấy một hình chữ nhật lớn với một hình chữ nhật nhỏ bị cắt ra.
Một hình 8 cạnh có dạng hình chữ nhật lớn với một hình chữ nhật nhỏ được cắt ra từ mặt trên của nó. Hình chữ nhật lớn có chiều dài 8 đơn vị và chiều rộng 8 đơn vị. Khoảng trống còn lại từ hình chữ nhật nhỏ có chiều dài 3 đơn vị và chiều rộng 2 đơn vị.
Hãy tìm diện tích của hình được tô màu bằng cách trừ các diện tích.
Diện tích=64
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
 cm2
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?