If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thử thách tính diện tích

Vấn đề

Bảo đang nướng bánh trong khay có dạng như hình vẽ. Mỗi ngày, bạn ấy sẽ ăn một miếng bánh có diện tích là 30 cmsquared.
Hỏi Bảo có thể ăn chiếc bánh trong bao nhiêu ngày?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?