If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân loại tam giác theo số đo góc

Vấn đề

Hãy phân loại triangle, A, B, C theo số đo góc.
Tam giác ABC có các góc tại đỉnh B và C là góc nhọn. Có một hình vuông nhỏ ở góc tại đỉnh A nối đoạn thẳng AB và AC lại với nhau.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?