If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thuyết minh video

ở trong video này chúng ta sẽ cùng khoảng cách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật này và tác hình thể làm chính là mình sẽ tính diện tích của những phần mà mình có thể nhìn thấy được và mình sẽ liên tiếp Nó với những phần mà mình không thể nhìn thấy được sau đó thì mình sẽ + các phần diện tích đóng với nhau đầu tiên thì mặt phía trước mình có chiều dài là 20 và chiều rộng là 10 cm vậy nên mình biết là diện tích của nó sẽ ra 20 X10 bằng 200 cm vuông để cho biết 200 cm vuông ở đây bây giờ mình sẽ giết 200 ở bên này đó là diện tích của phần phía trước và mình cũng biết rằng phần phía trước thì sẽ có diện tích bằng với phần phía sau của chiếc hộp vậy nên mình cần 200 nữa còn đây sau đó thì mình sẽ cần tiếp đến phần diện tích ở phía trên mặt phía trên một chiếc hộp thì sẽ có độ dài ở đây là 3 cm này 3cm và mình biết được rằng chiều rộng của hình hộp chữ nhật này là 10 cm vậy hết diện tích của phần tử thiêng sẽ là 30 cm vuông ở thì mình sẽ viết 30 ở đây và mình biết rằng phần phía dưới của chiếc hộp cũng sẽ có diện tích bằng với mặt phía trên của chiếc hộp vậy nên mình sẽ biết 30 nữa và bây giờ thì mình sẽ tính đến mặt bên của chiếc hộp mặt bên của chiếc hộp có chiều dài bằng 20cm thì mình sẽ biết chiều dài bằng 20cm Ừ chiều dài này bằng 20cm từ 20cm 3G vậy nên diện tích của mặt này sẽ là 20 x 3 = 60 cm vuông Xin chào mình cũng biết rằng diện tích của mặt bên này sẽ bằng diện tích của mặt đối diện vậy nên mình sẽ tuần hai lần 60 ở đây mình sẽ ghi 60 và thêm 60 nữa và sau đó thì chúng ta sẽ cộng hết tất cả các diện tích này lại chúng ta sẽ có không cũng không bằng 03 + 3 mũ 6 + 6 + 6 = 18 viết 8 nhớ một và một cộng hai cộng hai bằng năm 580 cm vuông chính là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật này à à à