If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tỉ lệ bản đồ: xăng-ti-mét và ki-lô-mét

Sử dụng tỉ lệ để tính khoảng cách giữa 2 thành phố trên bản đồ. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

có tỷ lệ của bản đồ là 7 cm trên 10km cứ 7 cm thì ứng với 10 km Và nếu khoảng cách giữa hai thành phố là 60km 60 km thì khoảng cách của hai thành phố đó ở trên bản đồ sẽ bằng bao nhiêu cm được rồi Chúng ta có tỉ lệ là 7 cm trên 10km lỗi nên ứng với 10 km ở trong thế giới thực thì trên bản đồ sẽ ra 7 cm hoặc chúng ta có thể hiểu là 7 cm trên bản đồ ứng với 10 km trên thực tế ạ Bây giờ chúng ta Có khoảng cách giữa hai thành phố là 60 km U60 km ở mẫu số chúng ta đã nhân với 6 10 X6 sẽ bằng 60 vì vậy nên để cho giá trị của phân số không đổi chúng ta cũng sẽ nhân tử số với 6 và chứng minh có bảy X6 sẽ bằng 42 42 cm Ừ vậy thì kết quả là trên bản đồ hai thành phố này sẽ cách nhau 40cm