If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về tỉ số

Tỉ số biểu diễn sự so sánh giữa hai đại lượng.  Học cách tìm tỉ số, ví dụ như tỉ số giữa số táo và số cam trong một cửa hàng. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

khi chúng ta có một số táo và kem ở đây cái mà mình muốn nghĩ đến là tỉ số tỉ số của Táo tỉ số của Táo so với cam là bao nhiêu ba để làm rõ điều chúng ta vừa nói đến 1 tỷ số cho ta biết mối quan hệ giữa số lượng của hai đại lượng khác nhau Có 2 cách để ta có thể xác định tỷ số này chúng ta có thể chỉ đơn thuần là đứng số quả táo 1 2 3 4 5 6 chúng ta có xấu quả táo và ta có thể nói rằng tỷ số sau bằng 6 tỷ lệ với chúng ta có bao nhiêu quả cam 123456789 tỉ số là 6 tỷ lệ với 9 tỷ số của Táo so với cam là 6 tỷ lệ với chính ra bạn cũng có thể dùng ký hiệu khác mà có thể viết theo cách mạng xấu bạn vẫn đọc là Ừ chị sẽ vẫn là xấu tỉ lệ với chính nhưng chúng ta vẫn chưa thỏa mãn với điều này vì một cách để nghĩ về những tỷ số đặc biệt nước chúng ta đang nghĩ về số 8 so với số cam đó là với một số lượng muối cao nhất định thì chúng ta sẽ có bao nhiêu quả táo Nếu bạn nghĩ ra muốn này chúng ta có thể tối giản các số nhưng đều bạn có thể đã nghĩ đến cả xấu và chín đều chia hết cho 37 thi tương tự như vị ta tối giản phân số chúng ta cũng có thể tối giản tỷ số vậy nếu bạn chia cả 6 và 9 cho 36 chia 3 bằng 26 chia 3 bằng 239 chia 3 bằng 3 giá và chúng ta cũng có thể nói rằng tỉ số của Táo so với cam là 2 tỷ lệ với 32 nếu ta muốn dùng ký hiệu này hay chia 32 tỉ lệ với 3 vậy điều đó có đúng không Gì nữa đây chúng ta đã chia mỗi loại thành 3 phần một cách định nghĩa đó là em chia tất cả số quả ở đây thành 3 nhóm vậy một nhóm Ai nhóm và 3 nhóm chúng ta thấy rằng ở mỗi nhóm với mỗi hai quả táo thì chúng ta có 3 quả cam thứ hai quả táo thì ta có 3 quả cam thứ hai quả táo ta có 3 quả cam bảythi một lần nữa tỉ số của Táo so với cam với mỗi hai quả táo thì ta có 3 quả cam nhưng chúng ta có thể nghĩ và những vấn đề xung quanh khác chúng ta cũng có thể nghĩ về tỷ số chúng ta cũng có thể nghĩ về tỉ số của cam so với táo là bao nhiêu cam so với táo ở đây chúng ta sẽ đảo các số lại tỉ số của cam so với táo chuối ra khỏi trên đây chúng ta nói ở cam là 679 2273 Nếu chúng ta tối giản chúng ở đây chúng ta đang xét tỉ số của cam so với táo và chúng ta sẽ đảo hai số lại chúng ta sẽ đảo hay số với nhau ở đây ta 9 quả cam với mỗi sáu quả táo nên ta có thể nói rằng tỉ số xe này chính tỉ lệ với 6 tỷ số là 9 tỉ lệ với 6 nhưng nếu chúng ta muốn tối giản nó với mỗi 3 quả cam chúng ta sẽ chia nó cho 3 vị thì với mỗi 3 quả cam thì chúng ta có 2 quả táo chúng ta sẽ có 2 quả táo dưới rằng nó hoàn toàn giống với những gì chúng ta có ở trên Nhưng khi ta có táo so với cam thì nói là xấu tỉ lệ với chính sáu quả táo tương ứng với mỗi chính quả cam còn bây giờ khi nó là kem so với táo thì ta nói là chính tôi lại cái xấu chính qua cam tương ứng với mỗi xấu Quả táo này có thể nói rằng với mỗi 3 quả cam vì ta có chính xác hay quả táo