If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các tỉ số đơn giản

Vấn đề

Như nhận ra rằng trong đội bóng chày có 13 cầu thủ thuận tay phải và 2 cầu thủ thuận tay trái.
Tìm tỉ số của số cầu thủ thuận tay phải và số cầu thủ thuận tay trái.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?