If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về tỉ số

Học cách tìm tỉ số giữa hai đại lượng cho trước.
Tỉ số được dùng để so sánh hai số lượng khác nhau.
Ví dụ, hai số lượng đó có thể là số khỉ và số chuối:
Trong hình có start color #11accd, 4, end color #11accd con khỉ và start color #e07d10, 5, end color #e07d10 quả chuối.
Chúng ta có nhiều cách khác nhau để diễn đạt tỉ số giữa số con khỉ và số quả chuối:
  1. Cứ start color #11accd, 4, end color #11accd con khỉ thì có start color #e07d10, 5, end color #e07d10 quả chuối.
  2. Tỉ số giữa số con khỉ và số quả chuối là start color #11accd, 4, end color #11accd trên start color #e07d10, 5, end color #e07d10.
  3. Tỉ số giữa số con khỉ và số quả chuối là start color #11accd, 4, end color #11accd, colon, start color #e07d10, 5, end color #e07d10.
Thứ tự có vai trò quan trọng trong tỉ số. Dưới đây là một số cách khác nhau để diễn đạt tỉ số giữa số quả chuối và số con khỉ:
  1. Cứ start color #e07d10, 5, end color #e07d10 quả chuối thì có start color #11accd, 4, end color #11accd con khỉ.
  2. Tỉ số giữa số quả chuối và số con khỉ là start color #e07d10, 5, end color #e07d10 trên start color #11accd, 4, end color #11accd.
  3. Tỉ số giữa số quả chuối và số con khỉ là start color #e07d10, 5, end color #e07d10, colon, start color #11accd, 4, end color #11accd.

Luyện tập nào!

Bài 1
  • Current
Dung đang bắt đầu sưu tập sách! Bạn ấy có 6 quyển sách khoa học, 3 quyển tiểu thuyết, 14 quyển truyện tranh và 1 quyển sách ảnh.
Tìm tỉ số giữa số truyện tranh và số tiểu thuyết trong bộ sưu tập của Dung.
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.