If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tạo ra số lớn nhất

Sắp xếp các chữ số để tạo ra số lớn nhất có thể. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em sắp xếp các số 260 và một để tạo ra số có 4 chữ số lớn nhất có thể Ừ được rồi cách là mình sẽ làm trong bài này đó chính là khi mình cố gắng tạo ra con số lớn nhất có thể thì mình sẽ cần phải đạt các số lớn nhất ở những hàng giá trị cao nhất khu vực hiểu đây mình cần một số có 4 chữ số thì sẽ xảy ra 4 vị trí ở đây và dù mình đặt chữ số nào ở đây thì đây vẫn là hàng nghìn cho dù mình đã chữ số nào đây thì nó vẫn là hàng trăm và mình đặt chữ số nào ở đây thì đây vẫn làm chủ và cuối cùng sử dụng những giá trị số nào đây thì nó cũng đã hàng đơn vị vẫn nên là mình sẽ cần đặt số lớn nhất và vị trí hàng nghìn số lớn nhất ở đây là số 6 nên sự đa số 6 và vị trí hàng nghìn và nó sẽ trở thành 6.000 nhưng có thể để hàng chung chẳng hạn trở thành 60 Nhưng mà khi vào mình muốn mua con số lớn nhất có thể thì mình cần phải để sáu và hàng nghìn và trở thành 6.000 vì nếu mình để các số khác và nhìn thì mình sẽ có không nhìn hoặc là 2000 hoặc là 1.000 thì những số đó không thể lớn bằng số 6.000 được Vậy nên mình sẽ cần phải đạt số lớn nhất là số 6 vào hàng nhịp và sau đó thì tương tự như vậy mình sẽ đa số lớn nhất tiếp theo vào hàng trăm và đó là số 2 mình sẽ cân Đạt số 2 và hàng trăm buổi vì mình sẽ cần có 200 thì hơn là không trăm hoặc là 100 200 sẽ làm được số này lớn hơn và tiếp tục như vậy thì mình sẽ đặt một vào hàng chục để có một trục và một trục chính chắc chắn là lớn hơn không chụp rồi Cuối cùng thì mình sẽ đa số 0 ở hàng đơn vị số không hàng đơn vị và cuối cùng chúng ta tạo ra con số 6210i Ừ nếu muốn tạo ra số nhỏ nhất có 4 chữ số khi bị sẽ làm ngược lại so với lúc nãy nghĩa là mình sẽ đặt số nhỏ nhất có thể ở hàng nghìn và số lớn nhất có thể ở hàng đơn vị vậy nên số nhỏ nhất mà mình có thể tạo ra ở đây thì mình sẽ đặt không ở hàng nghìn nghĩa là mình có không nhìn và sau đó thì mình sẽ đặt một cửa hàng trăm hai ở hàng chục và 6 ở hàng đơn vị vậy nên số nhỏ nhất có thể chính là mình đã bảo lại số lớn nhất có thể và mình sẽ được số 126 nhưng mà số 6210 mới là số đề bài yêu cầu