If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ví dụ về khoảng cách thời gian

Học cách tìm khoảng cách giữa các mốc thời gian hiển thị trên hai đồng hồ.  Được tạo bởi Lindsay Spears.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

cả hai chiếc đồng hồ sau thể hiện hai thời điểm sau một buổi sáng thời điểm hai thời điểm hai đây cách thời điểm một Đây là thời điểm một bao nhiêu thời gian như vậy Đề bài hỏi từ thời điểm một này đến thời điểm hai này thì bao nhiêu thời gian đã trôi qua Đúng không nào Ừ rồi biệt đầu tiên chúng ta cần làm đấy là xem xem ở thời điểm một thời gian là mấy giờ và thời điểm hai thì là mấy giờ nhé Âm Nhạc Anh ở thời điểm một thì Kim giờ của chúng ta tìm giờ của chúng ta đang nằm ở giữa số 6 và số 7 đúng không nào mà chưa đến số 7 có nghĩa là giờ của chúng ta vẫn đang là 6 giờ à à ạ bây giờ đã xem cái chim phút nhé chim phút của chúng ta Ừ chị vào đây ạ và chúng ta cũng đến cô Cút Bắt đầu từ 12 này rồi chúng ta sẽ đến nhảy cách năm bởi vì là giữa các số thì là 5 phút trôi qua Đúng không nào 12345 này lại Bây giờ mình đến nhé U50 a15 U20 số 25 30 A35 U40 rồi bây giờ mình không thể nhảy lên số 9 được nên chúng ta sẽ đến từng phút một nhé thay vì đến nhảy các năm mới 123 như vậy đến đây là 40 và thấy ba phút nữa là 43 phút Ừ như vậy thời gian bắt đầu của chúng ta thời gian ở thời điểm một đấy chính là 6 giờ 43 phút Ừ rồi bây giờ đã xem đến thời điểm hai nhé á thế nào để xem phim giờ của chúng ta chỉ vào khoảng ở đây đúng không nào là giữa số 9 và số 10 vì nó chưa đến số 10 nên dầu chúng ta vẫn là 9 giờ 19 giờ Ừ rồi cả để đến kim phút nhé Khi phút của chúng ta thì chỉ đến ở đây ở viện nó cũng điểm dạy cách năm nào A5 i10 là chúng ta có thêm một ở đây nữa dễ là 11 phút ý nghĩa là ở thời điểm hai thì kết thúc của chúng ta đấy thì thời gian là 9:11 Vì vậy từ 6:45 đến 9 giờ 11 phút thì bao nhiêu thời gian đã trôi qua khi chúng ta có thể sử dụng một trục thời gian để tính nó đấy cùng xem nào đây là trục thời gian của chúng ta mình vẽ đại khái thế này thôi nhá Nghe nhạc Đây là 6 giờ này à 17 giờ này à từ 8:00 khi chín giờ này áo da ừ 10 giờ này Ừ rồi 6:40 36 Giờ 43 thì sẽ nằm ở giữa 6 giờ là 7:00 đúng không nào rồi đây sẽ ở giữa này Anh ở giữa này sẽ là 6:30 này ở giữa 6:30 và 7 giờ sẽ là 6 giờ 45 ngày khi 6 giờ 43 sẽ nằm khoảng ở đây đây là 6 giờ 43 à à Ừ rồi chúng ta sẽ đến 911 nhé 9:11 khi là nằm giữa 9 giờ và 10 giờ đúng không nào về phía chính giữa này sẽ là 9:30 này ở đây là 9 giờ 15 này thì 9:11 sẽ nằm khoảng ở ở đây ở đây là 9:11 vậy thì từ đây chờ đến đây là bao nhiêu thời gian đã trôi qua chúng ta cùng xem nhé anh đọc từ 6 giờ 40 36 Giờ 43 đến 7 giờ thì bao nhiêu phút đã trôi qua 17 giờ ở đây chính là 6 giờ 60 phút chúng không nào 6 giờ 60 phút từ cho 6 giờ 43 phút thì sẽ con anh 17 phút Ừ rồi Ừ từ 7 giờ này chị đến 8 giờ thì anh trọn vẹn một tiếng trôi qua đúng không ạ em mình dứt tiếng bằng màu xanh nhé a tiếp theo từ 8 giờ đến 9 giờ thì lại thêm một tiếng nữa trôi qua Đúng không nào A và từ 9 giờ đến 9 giờ 11,9 giờ đến 9 giờ 11 này khi chưa tròn một tiếng vậy thì bao nhiêu phút đã trôi qua A11 phút đã trôi qua Đúng không nào A11 vậy Bây giờ chúng ta cần tính tổng của cả bốn hỏi thời gian này đúng không nào Ừ vậy thì chúng ta sẽ tính số giờ trước nhé ta có một giờ hai giờ này tôi sẽ biết xuống đây là 2 giờ Ừ rồi bây giờ đã tính đến số phút nhé chả có 17 phút cộng với 11 phút đúng không nằm 17 Cộng 11 thì là bằng thì là bảng 28 là 28 phút đúng không nào Ừ như vậy từ 6 giờ 43 đến 9 giờ 11 thi 2:28 đã trôi qua Đúng không nào à à