If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:49

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng ta sẽ cùng là một vài bài toán liên quan tới biểu đồ cột Chúng ta có một vài câu hỏi như sau trong suốt một năm học An đã tự tính giờ để xem bạn ấy có thể giải bao nhiêu phép tính trong 1 phút ở câu hỏi số phép tính mà An có thể giải trong 1 phút vào tháng năm nhiều hơn số phép tính là An có thể giải trong 1 phút vào tháng 9 là bao nhiêu để trả lời được câu hỏi này khi nhìn vào biểu đồ cột điều chúng ta cần quan tâm đó là số phép tính bạn An có thể giải cho một phút vào tháng 9 tức là củ này và vào tháng năm tức là củ này anh vào tháng 9 thì bạn ăn giải được khi dòng xanh đây à 20 phép tính trong 1 phút và tương tự như vậy Ở Tháng 5 khi dám sang đây chúng ta có 45 phép tính Ừ để biết được số phép tính mà bạn ăn có thể giải trong 1 phút vào tháng năm nhiều hơn số phép tính mà bạn An có thể giải trong 1 phút vào tháng 9 thì chúng ta cần phải lấy 45 - 20 45 - 20 bằng bao nhiêu nhỉ bằng 25 à À đây là kết quả đúng