If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:24

Cách đổi giữa các đơn vị đo khối lượng: ki-lô-gam, mi-li-gam

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu chúng mình đổi từ 3kg ra thành miligam tại đây các em yên tạm dừng vì liệu lại và thử tính xem nhé ạ Bây giờ chúng mình còn làm nắng trong bài trước chúng ta đã được biết 1kg bánh 1000g và một gam bóng 1000mg Ừ như vậy đối với bài này chúng ta sẽ đổi 3kg ra thành cam trước rồi từ gam rồi Tiếp sang kg nhé Ở đây chúng ta có một kg bán 1000g như vậy 3kg chúng ta sẽ được ba nhân với 1.000 danh sách thuốc lá 3000g tiếp điểm ở đây chúng ta có 1G = 1000 mg như vậy 3000g chị sẽ tăng 3000 cá nhân Với 1.000 Á và một nghìn lần của 1.000 chúng ta sẽ được một triệu nêu một nghị lần của 3.000 chúng ta sẽ được bà triệu nhé cô đơn vị ở đây đá mini em một mẹo mà chúng mình có thể sử dụng ở đây đó chính là ta lấy 3 nhân 1 bằng ba biết ba rồi đến tổng số không Chúng ta có ở đây ở đây chúng mình có 123456 số 0 như vậy có đáp án chúng mình cũng phải có 6 số không nhé và kết quả chúng ta được lá Bà Triệu như vậy ở bài này chúng ta có thể kết luận được lá 3 kg đổi ra đặt tháng 3 triệu mg