Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Minh hoạ phân số bằng nhau bằng hình ảnh

Sử dụng các phần nguyên bằng nhau để chỉ ra phân số bằng nhau.

Tham gia cuộc thảo luận?

 • Ảnh leafers seed style đại diện cho người dùng Nguyễn Châu Anh-4A
  Tại , làm sao mà mặt trăng đủ to để che mặt trời? Không phải mặt trời lớn hơn mặt trăng nhiều sao?"
  (1 bình chọn)
  Ảnh Default Khan Academy avatar đại diện cho người dùng
 • Ảnh aqualine sapling style đại diện cho người dùng dolamhavy
  nhau rồi ta có thể thấy 1/2 hình này
  cũng được tô
  vì vậy Đây chính là một phần hai con Nếu
  chưa ăn thì sao
  chỉ có 2 cách để trả lời câu hỏi này
  thì mình sẽ vẽ hình chia làm 5 phần ở
  đây là 3/5
  thì mình sẽ ghi hết ơn nhé Đây là 3/5
  đây là 3/6 Và đây là 1/3
  An ninh TV 3,5 ở đây
  ừ ừ
  thì mình sẽ dùng một cũ cho giống với
  hình hồi nãy về mình sẽ chia hình này
  thành 5 phần
  3 1 2 3 4 và 5
  anh và hãy có như đây là 5 phần bằng
  nhau
  Ừ nếu ta có 3/5 thì ta sẽ cần gì nữa và
  có 1 2 3 phần
  các bạn có thể nhìn hình mình vừa vẽ
  thật ra hình mày sắp xếp lại thôi Mình
  chỉ lấy 3 phần được tô và chuyển chúng
  ta phía bên trái cây Mình có 1 2 3 và
  khi bạn nhìn hình này rõ ràng là 3/5 lớn
  hơn 1/2 m
  Ừ nếu chúng ta được 3/5 vào hình trên
  này thì nó sẽ kéo dài đến tận đây 3/5 sẽ
  kéo dài đến đây vậy 3/5 Đương nhiên sẽ
  không bằng với 1/2 I
  a composition 6 thì sao
  Anh ta sẽ cần suy nghĩ một chút mình sẽ
  vẽ thêm một hình giống thế này
  Có ai biết rằng nếu mình chia hình này
  thành 2 phần bằng nhau và tô một trong
  hai phần này thì mình sẽ được 1/2
  vì vậy đây sẽ là một phần 2
  Vì mình chưa đó hàng khó phân được không
  nếu mình lấy mỗi ngửa này và chia nó
  thành 3 phần bằng nhau thì mình sẽ có
  hai lần ba phần tức là 6 phần
  thì mình sẽ dùng bút màu xanh trò giống
  như thế này
  ừ ừ
  thì mình sẽ lấy mỗi nở này và chia nó
  làm 3 phần và mình sẽ có 6 phần mình
  không hề thay đổi phần đã tô màu
  ở đây vẫn chỉ là 1/2 hình như giờ khi đã
  chia nó làm 6 Đây là một 23/6 bằng 1/2
  khi chúng ta có một 23/6 và nếu bạn lấy
  hai phần này chuyển về đây bạn sẽ có
  được một hình giống như thế này
  vì vậy Hình này cũng bằng 1/2 m
  vì vậy có 1/3 thì sao Chắc bạn đã biết
  trước viết tiếp theo là gì rồi như mọi
  khi bạn hãy tạm dừng video này và thử tự
  suy nghĩ nhé Hoặc nếu bạn đã biết câu
  trả lời thì chẳng cần phải xem video là
  nữa đâu mình sẽ chia hình ngày làm 3
  phần bằng nhau và sẽ lấy một trong ba
  phần
  chị đã có 1/3 ở đây
  A và rõ ràng là một phần ba nhỏ hơn 3/6
  D3 3/6 lại bằng 1/2 - 1/2 sẽ đến khoảng
  này 1/3 thì được một khoảng ngắn hơn
  vì vậy 1/3 không bằng 1/2 và hi vọng
  (1 bình chọn)
  Ảnh Default Khan Academy avatar đại diện cho người dùng
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

có cha có hình chữ nhật này tượng trưng cho một đơn vị mô hình này được tô màu tím anh ra câu hỏi là trong những hình dưới đây hình nào tương ứng với 1/2 và chúng ta có thể có nhiều hơn một hình ở Facebook tiêu của chúng ta là số 1 phần 2 anh và cũng giống như mọi lần bạn hãy tạm dừng video và thử tự tìm nhé chúng ta cùng giải thôi Ừ nếu bạn muốn chia hình này làm đôi và lấy một trong hai phần thì mình sẽ vẽ thêm một hình ở đây Ừ thì nó sẽ trông như thế này thì mình sẽ cố vẽ cho nó bằng với những hình chữ nhật khác thì mình sẽ chia thành 2 phần bằng nhau và mình sẽ tô màu một trong hai phần có nghĩa là một phần hai của hình này hai phần này Nhìn có vẻ không bằng nhau lắm vì phần này có vẻ hơi nhỏ hơn nhưng bạn hãy thử tưởng tượng nhé Hãy tưởng tượng Đây là hai phần bằng nhau vì vậy phần này sẽ là 1 phần 2 Ừ thế nhưng không có bức hình nào trong đây được chia làm hai cả hình này được chia làm 4 hình này được chia thành 12345 được chia làm 5 có hình này 123456 được chia làm 6 và hình này lại chia làm 3 khi ta đang cần phải tìm hình tương đương với 1/2 trong những hình được chia thành những số phần khác nhau vậy ta phải làm thế nào đây cách dễ nhất là chia hình này thành 4 phần bằng nhau bạn sẽ ghi hình này thành 4 phần bằng nhau tức là từ hai phần này ta lại chia mỗi phần làm hai nữa đây là 1 phần 2 phần và mình sẽ dùng bút màu xanh Đây là một phần nữa và một phần nữa vậy Đây là 1/2 những lưu ý mình không thay đổi phần đã tô màu mình chỉ chia nhỏ nó ra thôi Vậy bạn có thể thấy một phần 2 này cũng bằng với 2 tuần trong bốn phân vì vậy có hình này thì sao khi chúng ta có một hai trong bốn phần thế này là một hai bên này cũng là 12 của 4 phần vì vậy 2/4 và 1/2 tương đương nhau vì hai số này bằng nhau mô hình này không hề dễ nhìn như hồi nãy Nhưng nếu bạn lấy phần nay và chuyển nó có đây thì phần này sẽ được tô màu Còn phần này thì không Vậy là hai hình giống nhau rồi ta có thể thấy 1/2 hình này cũng được tô vì vậy Đây chính là một phần hai con Nếu chưa ăn thì sao chỉ có 2 cách để trả lời câu hỏi này thì mình sẽ vẽ hình chia làm 5 phần ở đây là 3/5 thì mình sẽ ghi hết ơn nhé Đây là 3/5 đây là 3/6 Và đây là 1/3 An ninh TV 3,5 ở đây ừ ừ thì mình sẽ dùng một cũ cho giống với hình hồi nãy về mình sẽ chia hình này thành 5 phần 3 1 2 3 4 và 5 anh và hãy có như đây là 5 phần bằng nhau Ừ nếu ta có 3/5 thì ta sẽ cần gì nữa và có 1 2 3 phần các bạn có thể nhìn hình mình vừa vẽ thật ra hình mày sắp xếp lại thôi Mình chỉ lấy 3 phần được tô và chuyển chúng ta phía bên trái cây Mình có 1 2 3 và khi bạn nhìn hình này rõ ràng là 3/5 lớn hơn 1/2 m Ừ nếu chúng ta được 3/5 vào hình trên này thì nó sẽ kéo dài đến tận đây 3/5 sẽ kéo dài đến đây vậy 3/5 Đương nhiên sẽ không bằng với 1/2 I a composition 6 thì sao Anh ta sẽ cần suy nghĩ một chút mình sẽ vẽ thêm một hình giống thế này Có ai biết rằng nếu mình chia hình này thành 2 phần bằng nhau và tô một trong hai phần này thì mình sẽ được 1/2 vì vậy đây sẽ là một phần 2 Vì mình chưa đó hàng khó phân được không nếu mình lấy mỗi ngửa này và chia nó thành 3 phần bằng nhau thì mình sẽ có hai lần ba phần tức là 6 phần thì mình sẽ dùng bút màu xanh trò giống như thế này ừ ừ thì mình sẽ lấy mỗi nở này và chia nó làm 3 phần và mình sẽ có 6 phần mình không hề thay đổi phần đã tô màu ở đây vẫn chỉ là 1/2 hình như giờ khi đã chia nó làm 6 Đây là một 23/6 bằng 1/2 khi chúng ta có một 23/6 và nếu bạn lấy hai phần này chuyển về đây bạn sẽ có được một hình giống như thế này vì vậy Hình này cũng bằng 1/2 m vì vậy có 1/3 thì sao Chắc bạn đã biết trước viết tiếp theo là gì rồi như mọi khi bạn hãy tạm dừng video này và thử tự suy nghĩ nhé Hoặc nếu bạn đã biết câu trả lời thì chẳng cần phải xem video là nữa đâu mình sẽ chia hình ngày làm 3 phần bằng nhau và sẽ lấy một trong ba phần chị đã có 1/3 ở đây A và rõ ràng là một phần ba nhỏ hơn 3/6 D3 3/6 lại bằng 1/2 - 1/2 sẽ đến khoảng này 1/3 thì được một khoảng ngắn hơn vì vậy 1/3 không bằng 1/2 và hi vọng là bạn đã hiểu bài toán này