If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Minh họa các phân số bằng nhau

Ôn tập minh họa phân số bằng nhau dựa trên hình và tia số, cũng như giải các bài toán thực hành.

Phân số bằng nhau

Hai phân số được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng biểu diễn một giá trị.

Hình vẽ

Quan sát ví dụ dưới đây.
12=?8
Đầu tiên, ta tô màu 12 hình tròn.
Bây giờ, hãy chia hình tròn thành tám phần.
Ta nên tô màu hình tròn như thế nào để có phân số 12?
Ta tô màu 4 trong 8 phần.
Vậy 12=48.

Tia số

Sử dụng tia số để minh họa phân số bằng nhau.
35=?10
Các phân số được gọi là bằng nhau khi chúng nằm ở cùng một điểm trên tia số.
Đầu tiên, ta biểu diễn phân số 35 trên tia số:
Tiếp theo, em hãy chia đoạn từ 0 đến 1 ra thành mười phần, và xem phân số nào nằm ở cùng một điểm với 35.
61035 nằm ở cùng một điểm trên tia số.
35=610
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách hình dung các phân số bằng nhau? Hãy xem video này.

Luyện tập

Bài 1
Hoàn thành phép tính.
25=10
=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bạn muốn làm thêm các bài tập như thế này? Hãy làm bài tập này .

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.