If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Trừ các phân số một cách trực quan: 3/4 - 5/8

Cùng tính 3/4 - 5/8 với sự hỗ trợ của một mô hình phân số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Em hãy xem Liệu mình có thể tính được 3/4 - 5/6 bằng bao nhiêu lít có 3/4 được minh họa ở đây Bạn có thể nhìn toàn bộ thanh này A và mình thấy rằng nó Đức chia ra thành 4 phần bằng nhau E300 số đó đã được tô màu 3 phần đã được tô màu này biểu diễn trò 3/4 của cả khối và thành giới này bạn có thể xem nó như một khối khác nữa này là một khối khác và bạn có thể thấy rằng nó được chia ra làm 8 phần nhỏ bằng nhau nằm trong số đó vẫn được tô màu trúng thưởng diễn cho 5/8 chứng minh mỗi lấy 3/4 phần được tô màu xanh lá và - tròn 5/8 Vậy làm thế nào mà mình tính được bất cứ khi nào chúng mình cộng hai chứa các phân số Minh đều nghĩ theo hướng quy đồng mẫu số a new chúng mình sẽ đi theo hướng có cùng mẫu số trùng nhé và một Mẫu số chung hợp lí thì thường là số có thể chia hết cho mỗi mẫu số ở hai con số này ở đây mẫu số hợp lý nhất và số nhỏ nhất có thể chia hết cho cả 2 mẫu số 1 cách để tính bài này đó là nhìn vào giá trị lớn hơn trong hai mẫu Hãy nhìn vào 8 và sau đó hãy nghĩ nên các số lớn hơn 8 chia hết cho cả 4 và 8 nhưng nhưng lại cho nhận ra rằng 8 chia hết cho 4 là rõ ràng nó cũng chia hết cho cả chính nó nữa vậy 8 là Mẫu số chung nhỏ nhất của bún và 8 bạn có thể là hai phân số này của dạng phân số có mẫu là 8 phẩy 3/4 bạn có thể viết thành một phân số nào đó phân tán này - A 5/8 đã có mẫu số là 8 rồi nên mình sẽ giữ nguyên nhé từ đây Bạn có thể tìm ra kết quả Nhưng làm thế nào chúng mình có thể viết lại 3/4 dưới dạng phân số có mỗi là 8 Hãy nhìn này mình có bốn mà mẫu số bây giờ mình sẽ nhân hay lên vì bốn X2 = 8A đây là bao tử mình cũng nhận hay lên mà nhìn hai bằng 6 phẩy 3/4 = 6/8 chứng minh có thể thấy điều đó theo hình minh họa ở đây mình có 4 phần bằng nhau và mình sẽ gấp 2 lần số phần bằng nhau để có được 8 anh cũng làm thế nào hãy để mình đây bạn có một khối ở đây mình chưa đều nó ra mình chưa Khối ngay này mình chưa Khối này và gửi ngày nữa Bây giờ mình có từ bố lên 8 phần Mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 phần bằng nhau Chúng mình cái răng 6 trong số đó đã được tô màu tức đã 3/4 = 16/8 bây giờ chúng Minh có thể thực hiện phép trừ rồi mình còn 6/8 và mình muốn - 5/8 vậy với 6/8 mình có thể - 1 2 3 4 nằm trong số ô này và 5 trong số ở màu xanh lá tương ứng với 5/8 màu tím bằng ngay dưới đây Mình bỏ đi 5 bộ đó Này bây giờ nếu bạn chỉ nhìn vào phần màu xanh lá thì mình sẽ bỏ đi 5 ô trong số đó Khi nào có thể nhận thấy răng nằm ôm màu xanh lá này cũng tương ứng với 5/8 ở dưới đây vậy bạn còn lại bao nhiêu Đúng rồi bạn còn lại 1/8 mà Thôi vậy kết quả sẽ bằng 1/8 tổng kết là mình có một con số 6/8 và mình muốn - cho 5/8 thì trong trường hợp này mình sẽ chỉ có là một phần 8 mà thôi à