If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thuyết minh video

anh Linh Rin 3/4 của một giờ trong 2 ngày để làm bài tập khoa học khác rằng 1/4 của một giờ trong 6 ngày để làm bài tập khoa học về ai là người dành nhiều thời gian hơn để làm bài tập trước hết chúng ta sẽ tính xem link và khang đã dành bao nhiêu thời gian nhé lưng thì đã rằng 3/4 của một giờ trong 2 ngày nghĩa là chúng ta sẽ lấy ba phần tư nhân hay nghĩa là 3/4 của ngày đầu tiên và 3/4 của ngày thứ hai và chúng ta cũng lại 3/4 + 3/4 sẽ bằng 6/4 6/4 giờ a Tiếp theo chị sẽ là khang khác đã dành một phần tư của một giờ trong 6 ngày nghĩa là chúng ta có một phần tư X6 và cũng bằng 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 và + 1/4 chúng các + 1/4 6 lần 1 2 3 4 5 6 6 lần và chúng ta cũng là anh sẽ bằng 6 phần dư 6/4 giờ vậy là linh đã giành 6/4 giờ và Khang cũng đã dành 6/4 giờ phải lên hai bạn đã rằng khoảng thời gian bằng nhau để làm bài tập khoảng thời gian mà Linh và Khanh và bài tập là bằng nhau