If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân một phân số với số tự nhiên

Cùng tính 1/2 x 5 bằng cách làm phép cộng lặp lại và dùng hình ảnh. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta sẽ tính phép tính 1/2 ngần với năm Ừ để xem xem kết quả bằng bao nhiêu nhé và một cách mà mình có thể giải bài này đó chính là mình sẽ lấy 1/2 và mình cộng 5 lần Tức là mình sẽ có 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 và mình sẽ bằng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 tất cả chiến 2 và kết quả sẽ là 5/2 thì kết quả sẽ là 5 phần 2 A và mình có thể giải bài này bằng cách là mình sẽ vãi ra 5 ô vuông khác nhau ở đây mình có một ô vuông này à ở đây là một ô vuông và mình sẽ copy và dán nó để có được 5 ô vuông khác nhau ở đây là hai ô vuông đây là 3 ô vuông ở đây là 4 ô vuông và đây là 5 ô vuông Cho biết giờ mình có 5 ô vuông rồi và mình muốn chia Nam mô vô này thành 2 phần bằng nhau vậy thì mình sẽ chia nó như thế nào nhỉ Mình có 5 ô vuông và mình muốn chia thành 2 phần bằng nhau vậy thì mình sẽ được đến đây mình sẽ có lẽ là đây mình sẽ đưa đến đây nhé và mình sẽ tô màu phần bằng nhau ở phía bên trái đây là một nửa của 5 ô vuông cho biết do mình không biết là cái phần mình tô màu có bằng 5/2 không vậy thì chúng ta sẽ chia mỗi công phu này thành 2 phần bằng nhau mình sẽ chia nó thành 2 phần bằng nhau Ừ vậy thì thay vì có 5 ô vuông như lúc đầu thì mình lại có 10 phần bằng nhau vì sao mình đã có 10 phần bằng nhau và mình sẽ đến thêm mình đã tô màu bao nhiêu phần nhá 12345 mình đã tô màu 5 phần và Vậy thì nó sẽ bằng bằng 5/2 nghĩa là 5/1 phần 2 vừa rồi thì chúng ta đã học về bản chất của phép nhân nghĩa là 1/2 x 15 thì cũng giống như lấy 1/2 + 5 lần và một cách khác Chúng ta có thể thực hiện phép tính này đó chính là chúng ta viết lại thành một phép nhân giữa các phân số 1/2 mình biết là 1/2 còn năm thì mình sẽ biết nó là năm đơn vị và cũng chính là bằng 5/1 tin tức là mình sẽ có 1/2 x 5,1 Cho biết giờ thì mình chỉ cần thực hiện nhân tử số với tử số và mẫu số với mẫu số mình có mỗi nhân với 5 ở trên hai nhân với 1 ở trên hai nhân với 1 ạ Và bây giờ thì mình sẽ có kết quả của phép tính này bằng bao nhiêu một danh lam Bảng năm hai nhân 1 bằng hai Vậy là mình lại có kết quả là 5/2 giống như kết quả và chúng ta đã tính lúc trước