If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thuyết minh video

khi chúng ta đã biết phân số 2/5 chứng minh có thể viết lại bằng 2/5 sẽ bằng 2000 với thứ hai nhân với 1/5 A và hai nhân với 1/5 thì chúng mình lại có thể viết lại bằng 1/5 cộng thêm 1/5 ạ Và nếu chúng mình muốn biểu diễn thành hình ảnh thiểu đây mình có một hình chữ nhật đã được chia thành 5 phần bằng nhau và bây giờ mình sẽ thu hai phần trong số 5 phần bằng nhau đó đây là 1/5 Và đây là 1/5 nữa vậy chiều đây mình có hai phần ngăn giống như 1/5 + 1/5 và cũng bằng hai nhân 1/5 biết rồi chúng ta sẽ thử sức với một phép tính khó hơn nhé Chúng ta có ba nhân với 2/5 và ở đây thì mình muốn các bạn dừng video này lại và thử tính xem ba nhân với 2/5 bằng bao nhiêu nhất Được rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng giải với nhau ba nhân với 2/5 thì mình có thể viết lại bằng ba nhân với và các bạn lưu ý 2/5 thì chúng ta đã biết bằng hai nhân với 1/5 vậy nên mình có thể viết nó bằng 3 X2 Ừ rồi nhân với 1/5 A và khi thực hiện phép nhân này thì chúng ta có thể lấy hai nhân 1/5 rồi sau đó nhân với 3 hoặc chúng ta cũng có thể lấy 3 X2 trước rồi nhân với 1/5 sau Bây giờ thì mình sẽ lấy 3x 2 và 3 đến hai sẽ bằng 6 vì vậy nên mình có 6 nhân với 1/5 hai nhân với 1/5 A và 6X 11/5 có thể được biểu diễn bằng hình ảnh như sau ở đây mình có hai hình chữ nhật và mỗi hình đều được chia thành 5 phần bằng nhau 1 2 3 4 5 5 phần bằng nhau và bây giờ mình sẽ tô màu 6 trong 10 phần bằng nhau này Đây là một phần Đây là hai phần đây là 3 phần Đây là 4 phần Đây là 5 phần và mình đã tô sau một đơn vị và đây là phần thứ Sáu Vậy là ở đây chúng ta có 6/5 3x 12/5 sẽ bằng 6/1 phần 5 và 6/5 thì mình có thể viết lại chính là bằng đó chính là bạn 6/5 a 6/5 em tính la bàn 6/5 Bây giờ thì mình đã biết được là 2/5 thì sẽ = 2-x 1,5 và cũng sẽ bằng 1/5 cộng với 1/5 Rồi khi mình có thể viết lại phép tính 3x 2/5 như thế nào nhiều mình sẽ viết lại nó sẽ vào ba nhân 2/5 thì sẽ bằng vì nó chính là sẽ bằng 3 ngã ba nhân với 2/5 thì bằng 1/5 cộng với 1,5 vậy nên mình có thể viết lại 2/5 chính là 1/5 cộng với 1,5 ở trong ngoặc sau khi mình đã biết như vậy rồi thì mình sẽ lấy 1/5 + 1/5 và mình sẽ cộng Như vậy tổng cộng 3 lần Tức là mình có 1/5 cộng 1 phần 5 + 1 phần 5 + 1 phần 5 và cộng thêm 1/5 + 1/5 nữa à như vậy là mình đã cộng 3 lần A và khi mày đã có ba lần như vậy thì mình sẽ thấy ở đây mình có thể bỏ các dấu ngoặc và mình sẽ thấy có đúng 6 lần 1/5 ở đây mình có 1 2 3 4 5 6 6 lần 1/5 ở đây và kết quả cũng sẽ bằng 6/5 nghĩa là 6 lần 1/5 nhưng bình đã tính đường phía trước 2/5 ở đây thì sẽ biểu diễn 2 lần 1/5 cả hai lần của 1/3 nhân với hai gã của số bằng 3 lần của 2 phần 5 và nó cũng sẽ bằng 6 lần của 1/5 26,5