If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thuyết minh video

khi các bạn thử nghĩ một chút phép nhân 2/3 với 6 nghĩa là gì có một cách thực hiện phép tính này là lấy đúng 6 lần phân số 2/3 và cộng lại với nhau ở đây có 6 lần phân số 2/3 vậy nếu chúng mình muốn tính phép tính này nó sẽ bằng với đây mình sẽ cộng 6 lần số 2 này vậy chúng mình có thể xem nó là hai nhân với 6 tất cả phần 3 biết là 2 x 6/3 sẽ bằng với như rối bằng 2 4 6 8 10 12 bằng 12/3 a 12/3 vậy 12/3 trị bằng bao nhiêu nào chứng minh có thể viết lại số 12 = 3 + 3 + 3 + 3 tất cả phần 3 mình viết màu vàng ở đây Ừ để mình rất luôn góp phần này để không phải cứ đổi màu suốt nữa phép tính này sẽ bằng 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 và mỗi phân số này rõ giảm chia cho nhau mỗi phân số này tương đương với một với đáy bằng 1 cái nem bằng một cái này cũng bằng một Vậy tổng thể sẽ bằng bốn vậy đó là một cách hiểu phép tính 2/3 X6 thép một cách nghĩ khác về phép tính này là đi tìm 2/3 của 6 hãy cùng thử nghĩ xem để mình vẽ một trục số ở đây mình sẽ chỉ vé đến 6 thôi ở đây điều mà mình quan tâm là trục số chỉ kéo dài tới 6 chồng khác để rồi phải đây là 1 2 3 4 5 3 6 Ừ nếu muốn lấy 2/3 của sáu mình có thể xem phần trục số nằm giữa số 0 và số 6 là một đoạn II Ý là mình sẽ lấy đi 2/3 của đoạn đó vậy mình phải làm điều đó như thế nào mình sẽ trên đó thành 3 phần 3 phần bằng nhau nhé theo đó Đây là một phần 2 phần và 3 phần bằng nhau nếu chúng mình muốn hai trăm ba phần này vậy chúng mình sẽ lấy 1/3 và 2/3 giờ 2/3 ở đâu cách này cho kết quả bằng 4 như vậy Rõ ràng chúng mình nhận được Cúng một kết quả chúng mình sẽ gặp rất số thực sự nếu bằng cách nào đó Nhận được hái quả khác nhau đó bằng cách này hai phần ba x626 lần 2/3 cách nào cũng cho kết quả bằng 4 có hai cách khác nhau để xét phép tính này thích đầu tiên là lấy đúng 6 lần phân số 2/3 + lại còn các thứ hai là chia số 6 ra thành các phần bằng nhau Chúng mình sẽ lấy 2/3 đoạn dài 6 đơn vị đó và được kết quả lá vốn à