If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Sắp xếp thứ tự các phân số

Bạn An sắp xếp thứ tự của 7/10, 1/3 và 5/6 bằng cách sử dụng các mẫu chung.

Thuyết minh video

Em hãy cùng nhau Sắp xếp thứ tự các phân số thứ nhỏ tới lớn ở đây đã có ba phân số chúng ta hãy cùng tìm xem cái nào nhỏ nhất Cái nào lớn nhất là khi nào ở giữa nhé điều chắc làm là sen quà các phân số đi một lúc và ước chừng nhé 7/10 hãy coi như 7 trong số 10 người bạn của bạn mặc quần bò màu xanh con 1/3 hãy tưởng tượng một trong số 3 giáo viên của bạn theo kính có thể thấy 7/10 biểu diễn phần lớn cho một nhóm còn phân số 1/3 thì 07 phần lớn chúng ta có thể nói rằng chắc chắn sẽ lớn hơn hai phân số này chúng ta có thể so sánh bằng cách ước lượng 7/10 chắc chắn lớn hơn 1/3 Thế nhưng nếu ta nhìn sang hai phân số bên cạnh đang có 596 2596 lại một lần nữa biểu diễn phần lớn lúc không nghỉ nhưng liệu con số này còn lớn hơn 7 10 không rất thú vị phải không nào để điều ta có thể làm là thay đổi và phân số này để so sánh chúng dễ hơn nên ta không cần phải so sánh từ mươi phần 3 2/6 bởi vì nó khác nhau hoàn toàn phần khác nhau giá trị cũng khác nhau khá là khó để so sánh phải không nhỉ Nên tại đổi chúng vì cùng một số ta cần một số nào đó nhân vật 13 và 6 số nào đó ta có thể nhân 13 và sáu lên để có một mẫu số mới phù hợp với tất cả các phân số một cách bình muốn dùng để tính ở đây là nhìn vào mẫu số lớn nhất là số 10 phải không nhỏ và nghĩ về các số chia hết cho nó mã số đầu tiên là mười bởi một X10 là bằng 10 mà Anh ta có thể thay phần 3 và 6 thành 10 nhưng mà mẫu số mới không nhỉ Có số nguyên nào nhân với 3 bằng 10 Không không có rồi ta phải tiếp tục 10 X2 = 20 và một lần nữa bà và sáu có số nguyên nào cá nhân lên để bằng 20 không nghỉ không hai người không được rồi 30 thì sao nhỉ để xem ba ta có thể nhận với 10 để bằng 30.000 30 khá là hợp lý rồi còn sáu thì sao nhỉ 6000 năm thì bằng 30 nên chuẩn rồi hãy lấy 30 là mẫu chung 30 chia hết cho 13 và sáu vậy hãy bắt đầu đổ lại các phân số lấy được mẫu số là 30 nhé Ừ bắt đầu với 7/10 và để được mẫu là 30 ta cần phải nhân về mấy a10x ba thì bằng 30 ta luôn nhân cả tử và mẫu với cùng một số 7 x 3 = 21 nên 7/10 bằng 21/30 cả hai phân số này bằng nhau ta chỉ thay đổi một chút về các phần ta thay đổi mẫu số để so sánh dễ hơn chứ không đổi giá trị của phân số mà ta đạt được diễn 7/10 cũng giống như 21/30 hãy tiếp tục với 1/3 này để được mẫu số là 30 Ừ lần này ta phải nhân với 10 để được bằng 30 cho nên tử số cũng phải gấp 10 lần 1 nhân 10 bằng 10 mà ta được 10/30 bằng 1/3 Ừ nếu bạn có mưa trên tổng số 30 người hai 1/3 thì cũng không đổi giá trị của phân số phải không nào và cuối cùng 5/6 điều ta cần làm là nhân số nào để được mẫu số bằng 30 ở sáu nghìn năm thì bằng 30 nên ta cũng phải nhận cả tử số với năm nằm x 5 = 25,7 giờ thay vì các phân số tối giản Vốn đã rất khó để so sánh thì ta đã có những con số dễ hơn rất nhiều và có 21/30 này mới phần 30 vá hay lắm phần 30 nên trong trường hợp này tất cả đều chia thành ba mươi phần bằng nhau so sánh chúng rồi dễ hơn rất nhiều phải không ta có thể nhìn ngay thử số để xem phần nào trong các phân số có mẫu là 30 lớn nhất bé nhất hay ở giữa vậy 7/10 cũng giống như 21/30 trong khi 1/3 tường đường với 10/30 và rõ ràng 21/30 thì lớn 10/30 rồi nên ta có được 7/10 cũng lớn số 3A ở những những phần khó Lúc nãy ta có thể thấy dễ hơn rất nhiều 25 phần 30 có giá trị lớn nhất vì 25 lớn hơn 21 và 10 rất nhiều phải không nào nên ta có thể sắp xếp được rồi số nhỏ nhất là 10/30 nhớ là nó bằng 1/3 nhé nên ta sẽ để 1/3 là số bé nhất hai bỏ nó sang một bên à a tiếp theo ta còn 21/30 hoặc 25/30 21 thì bé hơn 25 và 21/10 đại diện cho 7/10 nên ta có thể nói 21/30 bằng 7/10 và phân số này ở sữa ta chỉ còn lại 25/30 bằng 5/6 nên từ nhỏ nhất đến lớn nhất ta được 1/3 7/10 phải 5/6 à