If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh các phân số bằng mô hình phân số

So sánh trực quan các phân số với những chiếc bánh.

Thuyết minh video

rất nhiều Mình muốn làm trong video này là so sánh hai phân số 7/10 và 8/9 như mọi khi mình khuyến khích các bạn hãy dừng xem là thử suy nghĩ để dễ hình dung mình sẽ biểu diễn hai phân số bằng hai hình tròn có cùng kích thước mình sẽ so sánh 7/10 của hình tròn này 18/9 của hình tròn bên cạnh Nếu bạn so sánh 7/10 của một hình tròn nhỏ với 7/10 của một hình tròn lớn hơn thì sẽ không thể so sánh được giờ chúng ta sẽ so sánh 7/10 của hình tròn này với 8/9 của hình tròn bên cạnh chú ý là kích thước của hàng tròn này giống nhau nhé mình sẽ chia chúng thành những phần có cùng kích thước ở đây mình sẽ chia thành 10 phần bằng nhau 123456789 mươi còn ở đây mình sẽ chia chúng thành một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín phần bằng nhau để biểu diễn 7/10 mình sẽ à ở phần của hình tròn này 12345677 phần trăm số 10 phần giờ với phân số 8/9 mình sẽ tô màu tám phần trong số 9 phân 12345678 phần vậy phần nào lớn hơn nhỉ chúng ta có thể thấy rõ ràng 8/9 lớn hơn 7/10 hoặc cũng có thể nói 7/10 nhỏ hơn 8/9 một lần nữa chúng ta sẽ sử dụng dấu nhỏ hơn 7/10 nhỏ hơn 8/9