If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh các phân số khác mẫu số bằng hình vẽ

Vấn đề

Điền dấu is greater than, comma, is less than hoặc equals.
Gợi ý: Hãy tô màu các hình tròn cho phù hợp rồi dựa vào đó để so sánh phân số.
start fraction, 2, divided by, 2, end fraction
start fraction, 5, divided by, 6, end fraction
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?