If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh phân số bằng hình vẽ

Vấn đề

Điền dấu is greater than, comma, is less than hoặc equals.
Gợi ý: Hãy thử tô màu các hình chữ nhật dưới đây để so sánh hai phân số.
start fraction, 2, divided by, 8, end fraction
start fraction, 4, divided by, 8, end fraction
Two rectangles equal in size. Each is divided into eight equal pieces.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?