If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Ôn tập so sánh các phân số bằng mô hình phân số và trục số, sau đó giải thử một số bài luyện tập.
Sắp xếp theo: