If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Quy đồng mẫu số các phân số trong biểu thức

Vấn đề

Ở một bảo tàng, Duyên thấy răng của khủng long dài start color #11accd, start fraction, 7, divided by, 12, end fraction, end color #11accd dm. Răng của cá sấu dài start color #1fab54, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #1fab54 dm.
Biểu thức nào giúp chúng ta tìm chênh lệch độ dài giữa răng của hai loài vật trên?
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?