If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cách nhân hai phân số: trục số

Cùng dùng trục số để nhân phân số. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

ở trong video này thì mình sẽ học bản chất của phép nhân 3/4 nhân với 1/2 A và vì thứ tự thực hiện phép nhân không quan trọng để nên mình có thể viết lại tháng 1/2000 13/4 từ anh phải để dễ dàng thực hiện phép tính này hơn thì mình sẽ vẽ một trục số để minh họa ở phía dưới ở đây là một chữ số mình sẽ bắt đầu từ không và mình sẽ vẽ một trục số thật là dài để chúng ta có nhiều chỗ giải thích cho phép nhân này hơn ở đây là một và Đây là mũi tên của trục số được rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ hình dung phép nhân này là chúng ta cần tìm ba dừng tư của quãng đường từ 0 đến 1/2 3/4 của quãng đường đến 1/2 đầu tiên thì mình sẽ cầm kìm 1/2 ở trên trục số 1/2 là điểm nằm chính giữa 0 và 1 bệnh nên 1/2 sẽ ở đây và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm 3/4 của quãng đường đến 1/2 như thế nào nhỉ Mình sẽ cần chia quãng đường từ 0 đến 1/2 thành 4 phần bằng nhau mình sẽ cố gắng chia nó thành 4 phần bằng nhau nhé Đây là hai phần và Đây là vốn phần mình sẽ mãi lại một chút thì mình sẽ vãi lại một chút đây là hai phần Và đây là 4 phần bên này mình cũng sẽ chia thành 4 phần bằng nhau luôn Đây là hai phần Và đây là 4 phần Ừ được rồi Trước hết thì mình đã chia quãng đường từ không đến một thành hai phần bằng nhau và sau đó thì mình chia mỗi phần bằng nhau này thành 4 phần bằng nhau nữa và quãng đường nhỏ đây là một phần tư của một phần 2 nếu như vậy là chưa đủ Chúng ta cần ba phần tư của 1/2 cơ Vậy nên mình sẽ cần một phần tư 2/4 3/4 của 1/2 đây sẽ là 3/4 của phần 2 2 3/4 x 1/2 A 3/4 của 1/2 Vậy thì có số ở đây sẽ bằng bao nhiêu nhỉ Mình sẽ vẽ bằng một màu khác nhá con số ở đây sẽ bằng bao nhiêu chúng ta có thể thấy nó trên trục số nhưng nó sẽ bằng bao nhiêu Bây giờ các bạn hãy nhìn lại quãng đường từ không đến một Chúng ta đã chia quãng đường từ không đến một thành hai phần bằng nhau và được 1/2 và sau đó đi chúng ta chia 2 phần bằng nhau này thành 4 phần nhỏ nữa Vậy nên là chúng ta chia quãng đường từ không đến một thành 8 phần bằng nhau đây là 1/8 đây đây là 2,8 và đây chính là 3/8 vì vậy đen trên trục số chúng ta có thể nhìn thấy được kết quả của thanh niên này chính là 3/8 và 3/8 cũng bằng ba nhân với 13 Nhưng với một trên bộ nhưng 12A d4x với 2 A và bằng 3/8 số 3/8 A và như chúng ta có thể thấy ở đây tổ trên trục số đã thể hiện các chúng ta nhân hai phân số chúng ta sẽ nhân tục số với tử số và mẫu số nhà về mẫu số thì chúng ta sẽ được kết quả đã 3/8 bây giờ thì nếu mình à thêm một cách khác thì sao nhở theo mình nghĩ là ba phần tư ở Quãng đường đến 1/2 thì mình sẽ Tìm 1/2 quãng đường đến 3/4 thì sẽ cần chia khoảng cách từ không đến một thành 4 phần bằng nhau chúng ta sẽ làm nhé Đây là một vật tư đây là 2/4 đây là 3/4 Và đây là 4/4 bạn nên đi màu xanh ở đây sẽ là 3/4 và mình sẽ cần chia 3/4 này thành 2 phần bằng nhau khoảng cách đến 3/4 thành 2 phần bằng nhau và khi mình chia thành 2 phần bằng nhau thì điểm đó chính là điểm màu hồng ở đây và cũng chính là điểm màu hồng ở đây Bây giờ mình sẽ đánh dấu màu vàng và đây cũng chính là một phần hai của 3/4 vẫn đi rồi chúng ta làm như thế nào dù chúng ta lấy ba phần tư của 1/2 Hay là chúng ta lấy 1/2 của 3/4 thì kết quả ra vẫn như vậy đều là ra 3/8 và điều đó sẽ chứng minh cho cách làm của chúng ta đó chính là mình sẽ lấy từ sủng nên với tử số và mẫu số nhân với mẫu số