If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Biểu diễn phép nhân phân số bằng hình minh họa

Vấn đề

Hình sau đây minh họa cho phép tính nào?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?