If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Biểu diễn phép nhân phân số bằng hình ảnh

Vấn đề

Phép tính nào chỉ phần được tô màu xanh đậm?
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?