If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về phép nhân phân số

Ôn tập các kiến thức cơ bản về phép nhân phân số và thử giải một số bài tập.

Phép nhân phân số

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
Ví dụ 1: Cho các phân số
empty space, start fraction, 5, divided by, 6, end fraction, times, start fraction, 5, divided by, 7, end fraction
equals, start fraction, 5, times, 5, divided by, 6, times, 7, end fraction
equals, start fraction, 25, divided by, 42, end fraction
Ví dụ 2: Cho các hỗn số
Trước khi thực hiện phép nhân, ta cần đổi hỗn số ra phân số.
2, start fraction, 2, divided by, 3, end fraction, times, 1, start fraction, 3, divided by, 5, end fraction
equals, space, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, times, start fraction, 8, divided by, 5, end fraction \qquad
equals, start fraction, 8, times, 8, divided by, 3, times, 5, end fraction
equals, start fraction, 64, divided by, 15, end fraction
Ta cũng có thể viết phân số dưới dạng 4, start fraction, 4, divided by, 15, end fraction.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách nhân phân số? Hãy xem video này.

Rút gọn chéo

Rút gọn chéo là một phương pháp để rút gọn phân số trước khi nhân. Phương pháp này sẽ giúp ta không phải nhân các số lớn.
Ví dụ
empty space, start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, times, start fraction, 1, divided by, 6, end fraction
equals, start fraction, 3, times, 1, divided by, 10, times, 6, end fraction
equals, start fraction, start cancel, 3, end cancel, start superscript, 1, end superscript, times, space, 1, divided by, 10, times, start cancel, 6, end cancel, start subscript, 2, end subscript, end fraction
equals, start fraction, 1, divided by, 20, end fraction
Bạn muốn học thông qua hình vẽ minh họa? Hãy xem một trong những video sau:
Sử dụng hình vẽ minh họa để nhân 2 phân số
Sử dụng tia số để nhân 2 phân số

Luyện tập

Bài 1
  • Current
start fraction, 5, divided by, 8, end fraction, times, start fraction, 7, divided by, 8, end fraction
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Bạn muốn làm thêm những bài tập tương tự? Hãy xem những bài tập này:
Nhân phân số
Nhân hỗn số

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.