If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về phép nhân phân số

Ôn tập các kiến thức cơ bản của nhân phân số và thử giải một số bài tập.

Phép nhân phân số

Để thực hiện phép nhân phân số, ta nhân tất cả các tử với nhau và nhân tất cả các mẫu với nhau.
Ví dụ 1: Cho các phân số
empty space, start fraction, 5, divided by, 6, end fraction, times, start fraction, 5, divided by, 7, end fraction
equals, start fraction, 5, times, 5, divided by, 6, times, 7, end fraction
equals, start fraction, 25, divided by, 42, end fraction
Ví dụ 2: Cho các hỗn số
Trước khi nhân, ta cần viết lại hỗn số dưới dạng phân số.
2, start fraction, 2, divided by, 3, end fraction, times, 1, start fraction, 3, divided by, 5, end fraction
equals, space, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, times, start fraction, 8, divided by, 5, end fraction \qquad
equals, start fraction, 8, times, 8, divided by, 3, times, 5, end fraction
equals, start fraction, 64, divided by, 15, end fraction
Ta cũng có thể viết phân số dưới dạng 4, start fraction, 4, divided by, 15, end fraction.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách nhân phân số? Hãy xem video này.

Rút gọn phân số chéo

Rút gọn phân số chéo là một cách rút gọn phân số trước khi nhân. Cách làm này sẽ giúp ta không phải nhân các số lớn với nhau.
Ví dụ
empty space, start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, times, start fraction, 1, divided by, 6, end fraction
equals, start fraction, 3, times, 1, divided by, 10, times, 6, end fraction
equals, start fraction, start cancel, 3, end cancel, start superscript, 1, end superscript, times, space, 1, divided by, 10, times, start cancel, 6, end cancel, start subscript, 2, end subscript, end fraction
equals, start fraction, 1, divided by, 20, end fraction
Bạn muốn tìm một cách hiểu có hình ảnh minh họa? Hãy xem một trong những videos sau:
Nhân 2 phân số: mô hình phân số
Nhân 2 phân số: trục số

Luyện tập

Bài 1
start fraction, 5, divided by, 8, end fraction, times, start fraction, 7, divided by, 8, end fraction
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Bạn muốn luyện tập thêm với những bài như thế này? Hãy làm những bài tập này:
Nhân phân số
Nhân hỗn số