If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tách một phân số thành tổng của các phân số khác

Sử dụng hình minh hoạ để tách phân số 7/9. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

bây giờ chúng ta hãy thử nghĩ ra mọi cách có thể để biểu diễn số 7/9 xem nào thì đầu tiên chúng tôi sẽ vẽ phường Chính ra nhé Vợ ở đây mình có 9 phần bằng nhau Thứ ba chúng ta có thể diễn tả số 7/9 với 7 phần ở đây để mình chọn đầu tô khác lớn hơn như vậy thì mình mới có thể tôi nhanh hơn mình không thích cái này lắm Ok mình sẽ dùng đầu cọ sơn Bắt đầu nào vậy đi làm mộ Ơ hay 33 chi tiết tour trực tuyến 5 36 rồi 7 về đây là một cách để biểu diễn số 7 phường Chính Thay đổi cái này rồi các ngành từ ra không được Hay lắm và hãy xem liệu chúng ta có thể điều khiển 7 phần chính dưới dạng tổng của các phân số lượt không nào từ bạn tưởng tượng chúng ta sẽ biểu diễn ái dưới dạng em chọn số 2 phần 9 nhé để mình dùng một đầu xuân khác bị giờ hãy biểu diễn nó bằng 2/9 2/9 + cho E + cho Để xem nào à à số 3/9 nhưng như vậy là chưa đủ bằng 7/9 2/9 + 3/9 sẽ bằng 5/9 Vậy chúng ta sẽ cần hai phần nữa nên mình sẽ cộng tiếp cho 2/9 + 2 ở phần 9 về bạn thấy nó trong thế nào hãy vẽ thêm một khung Lũng Hứa Ừ giờ nó sẽ trông như thế này này mình để nó dưới không không chơi nữa chúng ta có thể dễ dàng thấy chúng giống nhau Bây giờ chúng ta có nghe đây là hai phần chính mỗi ở đây là 1/9 và chúng ta có chính phần như vậy bằng nhau và chúng ta sẽ có mồ cả hai phần pro chúng ta sẽ cộng thêm cho ba phần nửa là 1 A2 D3 Vậy chúng ta đã cộng thêm 3/9 rồi chờ thêm hai phần nữa Bộ hi hi Ê mày sẽ thấy khi mình + 2/9 cho 3/9 và thêm 2/9 tổng sẽ bằng 7/9 Thứ ba chúng ta biết rằng khi chúng ta cộng nhiều phân số có cùng mẫu số với nhau chúng ta chỉ cần cộng trừ số này thôi Và đây là lý do này để lại vùng chính của 3/9 + 2/9 và tổng sẽ bằng 7/9 hãy làm thêm 1 bài nữa nhé dạng bài này vui đấy Hãy để mình vẽ thêm một khung nửa nào a pro chúng ta sẽ xem xem nên làm gì tiếp đây Giờ để mình lấy các công cụ vẽ ra nào bên muốn chắc nếu phải sẽ không quá dài Ok được rồi giờ thấy cộng một vài phần chính nào đầu tiên chúng ta sẽ có một phần chính mình sẽ thấy những phần mẫu số bằng hồi xanh dương chúng ta sẽ cộng thêm thành 2 phần 9 và rồi cộng thêm để xem nào để mình kéo ra một chút cho có chỗ viết chúng ta sẽ có thêm 1 phần ý chính nữa và rồi chúng ta có thể cộng thêm để xem nào Ừ để mình biết nói trước nó sẽ cộng thêm một phân số nữa vậy đầu tiên chúng ta sẽ có một phần 9 chúng ta sẽ có 1/9 ở ngay đây ở đây là 1/9 giờ chúng ta sẽ cộng thêm cho 2/9 Thế 2/9 mình sẽ dùng trợ tôi thêm này về đây là thêm mộ hay là 2/9 vậy vẫn chưa đủ chúng ta mới chỉ có 3/9 một cộng hai là ba 3/9 chúng ta sẽ cộng thêm 4/9 ở phe mình sẽ biết nó bằng màu xanh Vậy là 4/9 màu chúng khác nhau rồi Nghỉ rồi để xem chúng ta sẽ được gì nào Tại sao không nhỉ chúng ta sẽ cộng bốn phần chín chúng ta sẽ có thêm mộ hi hi 33 34 vậy có bị như chúng ta đã đủ rồi vì một cộng 2 cộng 4 sẽ bằng 7 là 7/9 vậy phân số này sẽ làm dự giờ chúng ta sẽ có thể chọn không phần chín đúng hôm nào vị chúng ta sẽ chọn phân số ở đây là không phần 9 ạ Bây giờ làm sao chúng ta thức vệ nó ra nó sẽ là không phần chính nên sẽ là không có phần não đi cả chúng ta có Đây là một phần chính + 2/9 + 49 sẽ bằng 7/9 và chúng ta liệt kê ra các cách khác nhau để phân tích một phân số rồi à