If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chia một phân số cho một số tự nhiên

Dùng hình ảnh để chia một phân số cho một số tự nhiên.

Thuyết minh video

khi chúng ta sẽ không tính phép tính 2/3 chia cho 5 các bạn hãy tạm dừng video lại và xem mình có thể tự giải được phép tính nên không nhớ chỉ có một vài cách khác nhau để chúng ta có thể giải được phép tính này Đầu tiên thì chúng ta có thể biểu diễn trực quan cho thế này ra mình sẽ biểu diễn hai phần ba nhé Ở đây mình có một hình vuông hình vuông để đại diện cho một đơn vị Vì sao đó thì mình sẽ chia hình vuông này thành 3 phần bằng nhau thì mình sẽ cố gắng chứ hình vuông này thành 3 phần bằng nhau Ừ được rồi và bây giờ thì mình sẽ cần lấy hai phần trong số 3 phần bằng nhau này bởi vì mình có 2/3 mà nên mình sẽ lấy hai phần trong số 3 phần bằng nhau ạ Bây giờ thì mình sẽ cần phải lấy 2/3 này chia thành 5 phần bằng nhau tiếp mình lấy 2/3 chia cho 5 A và trong quá trình chia thì mình sẽ chia luôn cả 3/3 nhé Ở đây thì mình có một phần bằng nhau này nhà mình có một phần gặp nhau ở đây này có 2 phần bằng nhau có 3 phần bằng nhau anh bún vài năm phần bằng nhau được rồi Vậy là mình đã chia xong và bây giờ thì trong 5 phần bằng nhau mà mình mới chia được thì mình sẽ cần lấy một phần khi mình 12/3 chia thành 5 phần bằng nhau thì mình sẽ có các phần như thế nào nhỉ Đây là một phần trong số 5 phần đó mình có thể lấy phần nào thế giới cũng được Mình có thể lấy phần này phần này lần này phần này mình có thể lấy phần nào cũng được nhưng mà mình sẽ lấy Vân đầu tiên nhé Vậy thì phân đầu tiên tức là mù trong số 5 phần bằng nhau này thì sẽ bằng cái gì nhỉ Trước tiên là chúng ta sẽ nhìn lặng nhé Khi mình có một hình vuông đơn vị và mình chia nó thành 3 phần bằng nhau tiếp tục thì mình lại chia thành 5 phần bằng nhau hiểu đây mỗi hình nhỏ này thì ở đây mỗi ngày nhỏ này mỗi hình chữ nhật nhỏ này sẽ bằng 1/15 của hình vuông lớn bởi vì mình có 3 cột và mình cũng có 5 hàng ở đây nên tổng cộng thì mình có 15 hình chữ nhật nhỏ mỗi hình cô gái sẽ bằng 1/15 của hình vuông lớn thì sẽ có bao nhiêu năm bằng 15 Hoặc là các bạn có thể đếm chúng ta có tổng cộng 15 hình chữ nhật nhỏ và ở đây thì phần màu hồng đã chiếm hai phần chữ nhật nhỏ hai hình chữ nhật nhỏ bạn nên phần Màu hồng này sẽ bằng 2/15 ở đây là hai phần 15 một cách khác để chúng ta có thể giải được phép tính này đó chính là chúng ta sẽ nhân đảo ngược nghĩa là mình có 2/3 chia cho 5 thì cũng sẽ tăng 2/3 nhân với 1/5 bởi vì 1/5 là phân số đảo ngược của năm mình sẽ viết lại Nam bằng 5 phần 1 và phân số đảo ngược của 5/1 chính là 1/5 nên mình sẽ có 2/3 chia cho 5 bằng 2/3 x với một phần 5 số 2/3 x 1/5 ạ Và bây giờ thì mình sẽ cần tìm 1/5 của 2/3 1/5 của 2/3 thì cũng chính là phần màu hồng mà mình đã bị Lúc nãy phần Màu hồng này và phần Màu hồng này cũng sẽ tăng 2/15 mình cũng có thể lấy phân số nhưng với phân số nghĩa là mình lấy 2/3 nhưng với 1/5 thì mình sẽ lấy tử số nhưng với tử số 2 nhân 1 = 2 và mẫu số nhân với mẫu số tử số nhân với tử số 2 nhân 1 = 2 và mẫu số nhân với mẫu số tất cả 3 nhân 5 = 15 cuộn lên Mình vẫn có kết quả là 2/15 hi vọng rằng sau khi mình đã biểu diễn phép tính này thành hình trực quan như thế này thì các bạn có thể hiểu rõ hơn Tại sao 2/3 chia cho 5 sẽ bằng 2/3 nhưng với 1/3 sau khi mình có được 2/3 x 1/5 rồi thì mình sẽ chỉ cần lấy từ số nhưng cái tử số và mẫu số nhân với mẫu số rồi mình sẽ được kết quả là hai phần 15