If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chia một phân số cho một số tự nhiên

Sử dụng hình minh hoạ để chia một phân số cho một số tự nhiên.

Thuyết minh video

em hãy thử xem 1/3 chia 5 là bao nhiêu Ừ để tôi cho bạn một gợi ý thử vẽ 1/3 như một đơn vị sau đó chia nó thành 5 phần bằng nhau dừng video này lại và làm thưởng nhé tôi sẽ làm thử cùng với bạn để giúp đỡ và gợi ý thêm em vẽ 1/3 nào cho tôi sẽ biểu diễn một đơn vị bằng một hình chữ nhật tại đây Tôi sẽ chia nó thành 3 phần bằng nhau ở đây đều là vẽ bằng tay với sự trợ giúp của máy tính nên nó không thể nào hoàn hảo được nhưng hãy cứ coi như đây là 3 phần bằng nhau đây là ba phần tương đối bằng nhau vậy 1/3 là một trong ba phần bằng nhau này Đây là 1/3 khi tôi vừa tô màu nó và tôi chia nó thành năm tôi muốn chia nấu với năm Ừ bắt đầu nào Ừ để chia nói với năm tôi sẽ chia nó thành 5 phần bằng nhau Ừ để chia nói thành 5 phần bằng nhau tôi sẽ chia tất cả các phần này thành 5 phần bằng nhau Ừ tôi sẽ chỉ còn chia thành 5 hàng nhanh thôi à à à à Ừ tôi đã chia khối này thành 12345 hàng á với chiều dài bằng nhau ạ Bây giờ tôi sẽ quay lại với 1/3 gốc Vậy chia nó thành 5 phần chính là phần bên trái này tỷ lệ của phần này so với tất cả là bao nhiêu tôi để chia tất cả thành 15 phần bằng nhau Em làm thế nào tôi biết được vì tụi điểm anh ở đây có 15 ô Hoặc bạn có thể nói tôi có ba phần 1/3 và bây giờ mỗi phần chia thành 5 phần bằng nhau ngã 3 lần năm là mười lăm vậy nên mỗi ở đây là 1/15 và vì 1/3 kia năm chỉ tương ứng với 1 của 15 ô đó ở vị trí này 1 của 15 phần nên đáp án sẽ là một phần 10