If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chia số tự nhiên & phân số: áo phông

Chia một số tự nhiên cho một phân số? Hãy lật ngược lại và nhân với số nghịch đảo của phân số. Bùm! Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Thuyết minh video

có một chiếc áo thun Em bé cần 4/5 thức phải hay nói cách khác là 4/5 của một chất vải và nếu có 48 phải chúng ta xe máy được bao nhiêu chế thu này điều chúng ta cần làm đây là tính thử sen có bao nhiêu mảnh vải bằng 4/5 thiết phải có thể cách ra từ 48,3 hãy tưởng tượng là chúng ta lấy một cây vải dài 48 rước Ừ rồi cắt chúng ra thành cách mạng nhỏ có kích thước là 4/5 thước thì chúng ta sẽ các được bao nhiêu mảnh như vậy bởi vì mỗi một mảnh như vậy thăm mây được một chiếc áo thun bé ai Bây giờ chúng ta có 4 phường 5 thức phải đủ đến mai một cái thông em bé thì số các nhóm của 4 phường 5 sẽ là số áo thun may được bây giờ để chia cho một phân số chúng ta chỉ cần phải nhớ là nó cũng tương tự như nhân với thế nhưng với phân số đảo ngược Chính nó về để chia cho bốn phương nằm ở đây nó sẽ làm nhưng với 5 phần tư là phân số đông và 4/5 và chúng ta có xuống dưới đây vậy một con số chúng ta chỉ cần nhớ là bất kỳ số nguyên nào cũng có thể viết dưới dạng một phân số bài toán hay bây giờ trở thành 48 phần 1 nhân với 5/4 chúng ta chỉ còn nhân và tính xem 48x năm là bao nhiêu rồi chia cho 4 khi nó làm như vậy thì ta sẽ có những con số lớn đem chia sẻ khó hơn nó có thể chia ngay ở giai đoạn này chúng ta chia cả tử số và mẫu số cho 42 có thể nói là 48 nhân cho năm rồi chia cho 4 ạ Bây giờ hãy chia tử số cho 4 lấy 48 chia cho bốn chúng ta được 12 Hãy đăng ký thực hiện phép tính nào với tử số chúng ta cũng phải tính tương tự với mẫu số hỗn số 44 chúng ta được một vị trên tử số sẽ còn lại 12 X5 A bằng 60 12 x 5 = 60 phần 1 cũng chính là số 67 chúng ta có thể may được 60 áo thun em bé từ một cây vải 48 thước nó ngồi áo thun cần 4/5 thức phải à