If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Hiểu về phép chia phân số

Bằng cách sử dụng một trục số, chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao chia phân số lại tương tự như nhân nghịch đảo. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

Em hãy cùng mình làm bài toán 8 tầng 3 chia số 1/3 giờ để mình vẽ một trục số ở đây ở đây là không A1 U23 giờ mình sẽ chia mỗi phần thành 3 phần bằng nhau xem nào A 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 và 8/3 cuối cùng 9/3 sẽ tương đương với ba đấy Vậy ở ngay đây chính là 8/3 này có một cách để chúng ta tìm ra đáp án giờ bạn hãy thử nghĩ xem để đi từ không đến 8/3 chúng ta phải đi bao nhiêu bước nhỉ chú ý là mỗi bước có giá trị bằng 1/3 nhé hoặc bạn có thể hiểu là nếu chúng ta chưa 8/3 thành những đoạn có giá trị bằng 1/3 chúng ta sẽ được bao nhiêu phần nghỉ bây giờ để đi từ không đến 8/3 chúng ta sẽ phải đi 3 1 2 3 4 5 6 7 8 bước để mình chuyển nó sang màu khác nhé ạ khi chúng ta có kết quả 8/3 chia cho 1/3 sẽ được tám khi bạn chia trục số thành những phần có giá trị bằng 1/3 mỗi khi đi từ 0 đến 11 đến 22 hai đến ba bạn đều phải nhảy ba bước dù số bị chia là bao nhiêu bạn vẫn sẽ nhận được kết quả là số đó nhân với 3 bước nhảy chúng ta còn một cách khác để thực hiện phép tính này Đấy nếu chúng ta có 8/3 a chia cho 1/3 chị sẽ tương đương với 8/3 X3 đấy Em hãy viết theo phân số thì sẽ là 3/1 vì ba bằng 3/1 mà khi chúng ta đã biết cách nhân các phân số rồi đầu tiên chúng ta sẽ nhân tử số với tử số 8 X3 được 24 số và mẫu số nhân với mẫu số 3 X1 được ba kết quả sẽ là 24/3 và = 8 Hãy làm một bài toán khác nhé anh thay vì chúng ta chia 1/3 chúng ta sẽ chia 2/3 à Giờ hãy thử nghĩ xem 8/3 chia cho 2/3 thì được bao nhiêu nhỉ một lần nữa nếu chúng ta chia khoảng cách từ 0 đến 8/3 thành các bước có giá trị bằng 2/3 chúng ta sẽ phải nhảy bao nhiêu bước nhỉ 12 334 Vậy chúng ta có 8/3 chia 2/3 sẽ được 4 giờ Nếu chúng ta lấy 8/3 chia cho 2/3 theo phép ở phía trên này chúng ta sẽ nhận được kết quả tương tự đấy khi chúng ta sẽ lấy 8/3 nhân với phân số đảo ngược của 2/3 8/3 x 3/2 để lấy phân số đảo ngược chúng ta chỉ cần đổi vị trí của tử số với mẫu số thôi Ở tử số chúng ta có 8 x 3 = 24 ạ và ở mẫu số chúng ta có 3 X2 = 6 và 24/6 chúng ta sẽ được bốn vậy Tại sao phép tính này lại có kết quả bằng một nửa của phép tính trên nhỉ Nếu nhìn vào sự khác nhau giữa hai phép tính Chúng ta sẽ tìm ra đấy ở phía trên mình lấy 8/3 x 3/1 còn ở phía dưới mình lấy 8/3 X 3/2 ở trên trục số với phép tính phía dưới bạn nhảy xa hơn hai lần so với phép tính phía trên Vì vậy bạn chỉ có một nửa số bước So với phép tính ở phía trên thôi Lý do chúng ta giải được bài toán bằng cách nhân với 3 chính là ở mỗi phần chúng ta đều phải đi ba bước và giờ ở bài toán này khi từ số là hai mỗi bước bạn đều nhảy xa hơn hai lần so với bài toán đầu tiên vì vậy số bước của bạn chỉ bằng một nửa so với bài toán một hi vọng bạn đã hiểu được Các chia phân số a 8/3 chia cho 1/3 sẽ tương đương với 8/3 x 3/1 và 8/3 số cho 2/3 sẽ tương đương với 8/3 x 3/2 đấy à