If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhận biết tử và mẫu

Nhận biết tử và mẫu trong các phân số. Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu chúng mình xác định tử số và mẫu số của phân số 3/4 anh thấy Để mình viết lại phân số này to hơn cho dễ nhím nhà mình có 39 34 3/4 Hai chúng được gọi là 3/4 chủ đề bài yêu cầu chúng mình xác định tử số và mẫu số tử số a tử số là số nằm ở trên gối nhanh vì vậy tử xuống đây là số 3 khi mà chúng mình cần tìm mẫu số có một Phú là số nằm ở dưới dấu gạch ngang anh ở đấy là số 4 vì vậy tử số là số 3 và mẫu số là số 4 chính là số nằm ở dưới chúng mình có thể đơn giản gọi đây là số ở dưới gần đây là số trên A và giờ xin nói về ý nghĩa của phân số này các bạn có thể xem nói như ba phần cho 4 phần bằng nhau của một cái bánh đó là cái mình thường nói các bạn có thể hiểu rằng mỗi số cho chúng mình biết chúng mình lấy dân số từ bao nhiêu phần 2 là có tổng cộng bao nhiêu tấn vậy hãy tưởng tượng chúng mình có một cái bánh thế này vì chúng mình sẽ bé nó thêm một cái bánh mì vuông chúng mình sẽ vẽ thì có cái bẫy hình vuông Á và ý nghĩa của mẫu số chính là tổng số phần mình đang chia ra Em có số 3 chúng mình đã biểu diễn 3 cho 4 phần vì vậy số 3 này ý nói rằng cho số 4 phần này chúng mình sẽ chọn ra 3 phần anh hay là anh mất ba phần của cái bánh cũng được Vậy nếu có ai đó nói rằng tôi đã ăn ba phần tư của cái bánh chỗ này lọc là 3/4 người đó đã ăn phần màu xanh của cái bánh Nếu như mình cắt theo cách này còn nếu chúng mình có một cái bánh hình tròn thì cái bánh trông như thế này mình sẽ một cái bánh hình tròn Đây là cái bánh của mình mà mình sẽ cắt nó phải bốn sản bằng nhau 3 4 phần bằng nhau vậy Nếu có ai nói tôi đã ăn ba phần tư Quế bánh xổ số ba là tử số và số 4 cách làm ốp số khi họ đã mặc này thân của cái bánh họ đã ăn ba cho bốn phần của cái bánh i300 4 phần Ừ đấy là phần đầu tiên ở đây là phần thứ hai A và đây là phần thứ ba xin mời các bạn có thể xem số 4 mẫu số chính là tổng số phần bánh được cắt ra và số 3 từ số là số phần chúng mình đã ăn ở