If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhận diện phân số

Dùng phân số để gọi tên các phần trong một phần nguyên. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

nhà mình có một hình vuông nên chia thành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 phần bằng nhau 9 phần bằng nhau và như các bạn đã thấy ở bài trước Ừ nếu chúng mình chọn một trong những phần này ví dụ như phần ở giữa này ở đây là một trăm chín phần bằng nhau Vì vậy nếu có ai hỏi phần này chiếm bao nhiêu phần của hình vuông màu xanh to này thì các bạn sẽ trả lời rằng phần này tương ứng với 1/9 của hình vuông màu xanh ở phần này tương ứng với một phần 9 ạ Bây giờ nếu mình tôi thêm những phần khác thì sao ví dụ như mình tôi thêm phần này Em vào phần này hãy để mình tốt đẹp với một chút A và mình sẽ tôi thêm một phần ở dưới này vì vậy chúng mình đã tôm mấy phần của hình vuông này vì chúng mình đã biết rằng mỗi phần này tương ứng với một phần chính của hình vuông lớn Ừ đấy là 1/9 đây là 1/9 khi mình viết thế này mình sẽ đọc là một phần 9 nhé vì vậy mỗi phần tương ứng với một phần 9 của hình vuông lớn Vì vậy mình đã tôi bao nhiêu lần một phần chín rồi nhỉ vì chúng mình đã tôm một hai ba bốn bốn là 1/9 bây giờ chúng mình có tổng cộng 4/9 thì mua lớn đã được tô màu bốn trăm chín phần bằng nhau đã được tô màu vì vậy 4/9 của hình này đã được tô màu Ừ rồi chúng mình hay đi với một ví dụ thú vị hơn thế chúng mình có một hình chữ nhật màu hồng ở đây mà nó chia làm 5 phần bằng nhau thì sẽ biết ra ở đây chúng mày còn 5 phần bằng nhau mà mình sẽ tô cả năm phần này 1 2 3 4 và 5 vì chúng mình đã biết rằng mỗi phần này tương ứng với 1,5 1/5 1/5 1/5 1,5 và 1/5 Ừ Vậy giờ mình đã có bao nhiêu phần mình đã tô cả năm phần bằng nhau này cả hai có nghĩa là mình đã tôn 5/5 hình này và chắc các bạn đã nhận ra rằng nếu mình tô cả năm phần bằng nhau của hình này có nghĩa là mình đã tốt toàn bộ hình chữ nhật này A và chính xác là thế đó 5/5 ứng với toàn bộ hình chữ nhật này ạ Và bây giờ mình muốn các bạn tạm dừng video ở đây biết dùng giấy hoặc nghĩ trong đầu xem phân số nào biểu diễn những phần được tô màu đỏ so với hình lớn ở dưới đây khi chúng ta sẽ đến với bạn đầu tiên nhé chúng ta có 123456 6 phần bằng nhau à mà có một hai ba bốn bốn phần được tô màu đỏ vì vậy 4,6 nhìn này đã được tô màu khi đến với ba kiếp theo nào chúng mình có 1 2 3 4 5 5 phần bằng nhau hình tròn được chia làm 5 phần bằng nhau ạ và chúng mình có một hai ba bốn bốn phần được tô màu đỏ vậy Ở đây 4/5 của hình tròn này đã được tô màu đỏ Ừ vợ Hiện nay mình có hai phần bằng nhau Anh và cả hai phần này đều được tô màu đỏ vì vậy chúng mình có thể nói rằng hai nửa của hình này đã được tô màu đỏ và nếu hai nửa của một hình được tô màu đỏ có nghĩa là 2/2 hình này đã được tô màu Em hãy toàn bộ hình này đã được tô màu ở hàng cuối cùng này chúng mình không thể nói rằng chúng mình có một hai ba bốn bốn phần và 123 phần được tô màu đỏ ý tưởng 13/4 của hình này các bạn hãy nhớ rằng những lần được chia ra phải bằng nhau à Mà rõ ràng 11 đỏ này lớn hơn tổng của 3 phần kia cộng lại vì vậy nên các bạn không thể nói rằng bốn phần này bằng nhau vì thế Nếu chỉ dựa vào hình vẽ này các bạn không thể nói rằng 3/4 thì ngài đã được tô màu đỏ