If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân số trên trục số

Dùng công cụ vẽ trục số của Khan Academy để xác định phân số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập liên quan đến phân số trên trục số để lấy câu chúng ta di chuyển chấm màu cam này đến số 3/4 trên trục số đó có thể thay đổi số khoảng chia để tạo thành những điểm chia trên đoạn số em nó hoạt động thế nào nhé Mình có một đoạn từ 0 đến 1 trên trục số để di chuyển tiền vào cái màng đến 3/4 đề đầu tiên mình cần phải chia đoạn từ 01 này thành 4 phần bằng nhau thì mình sẽ chia nó làm bốn đây rồi bốn loại bằng nhau đánh số 4 vào Vậy mình có bố mẹ bằng nhau 1234 Và đây là 1/4 1/4 1/4 và 1/4 chúng ta đang quan tâm đến số 3/4 đây là 1/4 thêm 1/4 nữa là 2/4 rồi thêm 1/4 nữa tôi sẽ có 3/4 đây rồi Đây là ba phần tư trên trục số ừ ừ