If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhận diện phân số

Vấn đề

Hình chữ nhật lớn sau tương đương với 1 đơn vị.
A rectangle divided into three equal parts with first and third parts shaded.
Hỏi phân số nào biểu diễn phần được tô màu trong hình?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?