If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhận diện phân số

Vấn đề

Hình chữ nhật lớn dưới đây biểu diễn 1 đơn vị.
Một hình chữ nhật được chia thành 3 phần bằng nhau với phần thứ nhất và ba được tô màu.
Bao nhiêu phần hình chữ nhật được tô màu?
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?