If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:03

Thuyết minh video

anh ở đây chúng ta có một hình tròn biểu diễn trò một đơn vị ạ Và bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi phần được tô màu xanh của hình tròn biểu diễn cho phân số nào hình ở bên dưới này phân số nào biểu diễn cho phần màu xanh Hãy nhìn vào hình ban đầu trước có 123 như vậy Hình này được chia thành 3 phần bằng nhau 3 phần bằng nhau Anh và mỗi phần được tô màu xanh lá cây này chính là bằng 1/3 của hình tròn ạ Bây giờ chúng ta sẽ nhìn tới các hình ở bên dưới khi chúng ta có bao nhiêu chúng ta có 1/3 thêm 1/3 thêm 1/3 1/3 và thêm một phần ba nữa vậy chúng ta có một hai ba bốn 5/3 vì vậy ở bên dưới chúng ta có 5/3 được tô màu xanh à